Skip to main content

On the 30th of March, CEO Sijmen de Vries looked back at 2019 and the recently published full year financial results in a conference call. The slides are now available for download, the recording of the call will be published in the course of the week. 

Update: Conference call dia's nu beschikbaar.

Dia's van de call nu beschikbaar voor download.

Op de 30ste van maart keek CEO Sijmen de Vries terug op 2019 en de recent gepubliceerde jaarcijfers in een conference call. De presentatie is nu beschikbaar voor download, de opname van de call zal gepubliceerd worden in de loop van de week.

Voor Nederlands scrol naar beneden

Owing to the COVID-19 outbreak, the Pharming Annual Report 2019 will be available for download on the Pharming website on Monday 30 March 2020. Printed copies will be available from mid-April upon application to info@pharming.com

The subsequent conference call will take place on 30th of March at 19:00 CET. Dial in details can be found below.

Conference call details:

Webcast link: https://webcast.openbriefing.com/pharming-lookback2019/

Participant dial-ins:

Netherlands (Local) 085 888 7233

United Kingdom 0800 640 6441

United Kingdom (Local) 020 3936 2999

All other locations +44 20 3936 2999

Access code: 756943

 

Update: In verband met de COVID-19 uitbraak zal Pharming haar jaarverslag 2019 publiceren op 30 maart, de daaropvolgende conference call zal ook plaatsvinden op 30 maart.

Vanwege de COVID-19-uitbraak zal Pharming’s jaarverslag 2019 beschikbaar zijn voor download op de Pharming-website op maandag 30 maart 2020. Gedrukte exemplaren zullen vanaf half april op verzoek verkrijgbaar zijn via info@pharming.com

De conference call vindt plaats op 30 maart om 19:00 CET. Inbelgegevens vindt u hieronder.

Conference call details:

Webcast link: https://webcast.openbriefing.com/pharming-lookback2019/

Inbelgegevens voor deelnemers:

Nederland (Local) 085 888 7233

Verenigd Koninkrijk 0800 640 6441

Verenigd Koninkrijk (Lokaal) 020 3936 2999

Alle andere locaties +44 20 3936 2999

Toegangscode: 756943

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor Nederlands scrol naar beneden

Dear attendee,

Following the regulations announced to protect our community against COVID-19, we have decided to hold a remote conference call in place of the in-person webinar planned on 26 March 2020. The conference call will take place from 7-8pm CET on 30 March 2020, during which time Pharming’s CEO, Sijmen de Vries, will review the events of 2019, provide a financial review and business update, insight into market developments and discuss pipeline progress. This conference call will be held in Dutch. The dial in information for this conference call can be found below.

We will not be able to answer live questions during the conference call, however, should you wish to submit questions in advance for Sijmen de Vries to answer during the conference call, please send them to investor@pharming.com by 5pm CET on 30 March 2020.

The originally planned webinar will be postponed to a later date.  Once a new date has been confirmed, your registration will automatically be updated, you will receive confirmation of this via email. Thank you for your understanding,

Kind regards,

Susanne Embleton

----------------------------------------------------------------------------------------

Webcast link:

https://webcast.openbriefing.com/pharming-lookback2019/

Participant dial-ins:

Netherlands (Local) 085 888 7233 

United Kingdom 0800 640 6441 

United Kingdom (Local) 020 3936 2999 

All other locations +44 20 3936 2999

Access code: 756943 – Participants will be greeted by an operator who will register their details.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte deelnemer van het Pharming-webinar,

Naar aanleiding van de regelgeving aangekondigd om onze samenleving te beschermen tegen COVID-19, hebben we besloten om op 30 maart 2020 een telefonische conference call te organiseren in plaats van de in-persoon webinar. De conference call zal plaatsvinden van 19:00 tot 20:00 uur.

Tijdens deze call zal Pharming’s CEO Sijmen de Vries de operationele en financiële gang van zaken in 2019 langslopen, een bedrijfsupdate geven, alsmede ingaan op de marktontwikkelingen en de voortgang van de pijplijn. Deze conference call zal worden gehouden in Nederlands. De dial-in gegevens voor deze conference call kunt u hieronder vinden.

Helaas is er niet de mogelijkheid tijdens de conference call live vragen te stellen. Wel kunt u vooraf tot 30 maart 17:00 uur uw vragen insturen naar investor@pharming.com zodat Sijmen uw vragen tijdens de call kan beantwoorden.

Het oorspronkelijk geplande webinar wordt uitgesteld tot later datum. Wanneer een nieuwe datum is vastgesteld zal uw registratie automatisch worden bijgewerkt en ontvangt u de bevestiging hiervan in uw mail. Bedankt voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Susanne Embleton  

----------------------------------------------------------------------------------------

Webcast link:

https://webcast.openbriefing.com/pharming-lookback2019/

Participant dial-ins:

Netherlands (Local) 085 888 7233 

United Kingdom 0800 640 6441 

United Kingdom (Local) 020 3936 2999 

All other locations +44 20 3936 2999

Access code: 756943 – Participants will be greeted by an operator who will register their details.

 

 

 

Cookies: This website uses cookies Check the cookies page for more information Accept Decline