Skip to main content

Het doet me genoegen u uit te nodigen voor ons tweede online webinar dat live wordt uitgezonden op donderdag 7 maart 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur via Onlineseminar. 

U kunt zich voor het webinar aanmelden via www.onlineseminar.nl/pharminggroup/we... 

In dit webinar volgend op dat van eind oktober vorig jaar, zullen we nader ingaan op onze eerder op donderdag te publiceren resultaten over 2018.

De presentaties worden gedaan door mijzelf en CFO Robin Wright, die zal ingaan op de achtergronden van de financiële resultaten. 

Léon Melens verzorgt vervolgens interviews met zowel mij als Robin Wright, waarin elementen van de resultaten en de gang van zaken aan bod zullen komen, maar ook eerder toegezonden vragen van beleggers worden behandeld.

Deze vragen kunt u voorafgaand aan het webinar per mail (info@pharming.com) aan ons toezenden tot 15:00 uur op 7 maart. Helaas is het door het live-karakter en het strikte schema niet mogelijk uw vragen tijdens het webinar te stellen.

Ik kijk uit naar uw online aanwezigheid aanstaande donderdag!

Met vriendelijke groet,

Sijmen de Vries

 

U kunt u via onderstaande link aanmelden voor het webinar.

 

 

Cookies: This website uses cookies Check the cookies page for more information Accept Decline