Skip to main content

Het doet me genoegen u uit te nodigen voor ons derde online webinar dat live wordt uitgezonden op donderdag 25 juli 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur via Onlineseminar.

U kunt zich voor het webinar aanmelden via https://www.onlineseminar.nl/pharminggroup/webinar/26566/pharming-group-halfjaarcijfers-2019/#watch-player

In dit webinar volgend op dat van maart, zullen we nader ingaan op onze eerder op donderdag te publiceren resultaten over de eerste helft van 2019.

De presentaties worden gedaan door mijzelf en CFO Robin Wright, die zal ingaan op de achtergronden van de financiële resultaten.

Léon Melens verzorgt vervolgens interviews met zowel mij als Robin Wright, waarin elementen van de resultaten en de gang van zaken aan bod zullen komen, maar ook eerder toegezonden vragen van beleggers worden behandeld.

Ik kijk uit naar uw online aanwezigheid op de 25ste!

Met vriendelijke groet,

Sijmen de Vries

Cookies: This website uses cookies Check the cookies page for more information Accept Decline