Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezien de buitengewone omstandigheden als gevolg van de huidige wereldwijde COVID-19-pandemie en met het oog op de gezondheid van aandeelhouders en medewerkers, zal Pharming aandeelhouders de gelegenheid bieden om de komende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders via een webcast te volgen. Overeenkomstig het Nederlands Burgerlijk Wetboek stelt Pharming ook een locatie voor de AVA beschikbaar in het kantoor van Pharming: Vondellaan 47, 2332 AA Leiden.

De Onderneming dringt er bij aandeelhouders echter sterk op aan niet persoonlijk aanwezig te zijn, maar hun stem uit te brengen door middel van een schriftelijke volmacht die beschikbaar is op de website. Mochten aandeelhouders de vergadering toch persoonlijk willen bijwonen, dan doen zij dit op eigen risico en zijn zij verantwoordelijk voor het te allen tijde in acht nemen van de verplichte sociale afstand. Er geldt echter een beperkte toegankelijkheid (maximaal 30 personen) zonder catering na afloop en niet alle leden van zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur zullen aanwezig zijn.

Meer informatie

Zie hieronder meer relevante informatie:

Hoe u zich kunt aanmelden voor de AVA-webinar (NL)

Hoe u uw aandelen registreert en een volmachtformulier indient (NL)

How to register your shares and file a proxy form (ENG)

Aandeelhoudersvergaderingen:

2020

Overeenkomstig de Nederlandse Corporate Governance Code, kunnen aandeelhouders hun eventuele opmerkingen op de concept-notulen binnen drie maanden na publicatie, dus uiterlijk op 20 november 2020 17.00 CET, doorgeven. De opmerkingen kuunnen naar het volgende mailadres worden gestuurd: corporate.secretariat@pharming.com. De opmerkingen zullen vervolgens worden bekeken, waarna de notulen definitief worden vastgesteld.

2019

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 2019 vondt plaats om 14:00 MET bij de Holiday Inn Hotel, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG, Leiden, Nederland op de 22ste van mei 2019.

Het totaal aantal uitstaande aandelen is 625.771.765 per 22 mei 2019 en in totaal 625.771.765 stemrechten. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

 

 

 

 

Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies. Bekijk de cookie instellingen pagina voor meer informatie Accepteren Weigeren