Overslaan en naar de inhoud gaan

Pijplijn

Pharming is een wereldwijd actieve biofarmaceutische onderneming in de commerciële fase die innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften.

Onze portfolio

Hieronder een overzicht van de status van ons (kandidaat)-productportfolio.

RUCONEST® voor de behandeling van acuut HAE

Ons hoofdproduct, RUCONEST®, is een rhC1INH-eiwitvervangende therapie die is goedgekeurd voor de behandeling van acuut erfelijk angio-oedeem, of HAE-aanvallen. HAE is een zeldzame genetische aandoening die voorkomt bij tussen ongeveer 1 op 10.000 en 1 op 50.000 mensen wereldwijd. In de Verenigde Staten wordt de markt voor zowel acute als profylactische behandeling geschat op tussen de 7.000 en 8.000 patiënten. HAE wordt veroorzaakt door een tekort aan het eiwit C1INH. Dit tekort leidt tot de ongecontroleerde activering van de complementcascade. Dit resulteert in de overproductie van bepaalde mediatorstoffen en daardoor tot bloedvatlekkage naar zachte weefsels. De meest voorkomende symptomen van een HAE-aanval worden veroorzaakt door overproductie van het bradykinine-initiator-eiwit, kallikreïne, en derhalve tot overmatige lekkage van vocht naar weefsels (oedeem of zwelling). Patiënten kunnen last krijgen van ondragelijke buikpijn, misselijkheid en braken, wat wordt verergerd door zwelling in de darmwand. Luchtweg- of larynxzwelling is bijzonder gevaarlijk en kan leiden tot de dood door verstikking. Onbehandeld kunnen aanvallen tussen 48 en 120 uur duren en tot de dood leiden.

Voor RUCONEST® is aangetoond dat het de C1INH-werking bij HAE-patiënten normaliseert. Het terugbrengen van C1INH-niveaus naar normaal blijkt klinisch relevant bij de behandeling van HAE-aanvallen. RUCONEST® bindt onomkeerbaar aan verschillende doelmoleculen, waaronder met name de stollingsfactor FXII en het protease kallikreïne, dat (indien ongebonden) een plasma-eiwit splitst in bradykinine en andere stoffen. Door zich aan deze moleculen te binden en ze chemisch te deactiveren, stopt RUCONEST® de productie van bradykinine en alle andere mediatorstoffen en stopt daarmee de HAE-aanval.


rhC1INH voor de behandeling van pre-eclampsie

We ontwikkelen een rhC1INH-eiwitvervangingstherapie voor de behandeling van pre-eclampsie. Pre-eclampsie is een levensbedreigende multisysteemstoornis bij zwangerschappen die leidt tot maternale en neonatale mortaliteit en morbiditeit, die zich meestal voor het eerst manifesteert als hypertensie en proteïnurie. Behandelingen omvatten het beëindigen van de zwangerschap of vroegtijdige bevalling, wat vaak gepaard gaat met hoge sterftecijfers. Zelfs als het kind veilig ter wereld komt, kunnen de gevolgen voor het kind ernstig zijn, inclusief groeibeperkingen, leermoeilijkheden en matige tot ernstige handicaps bij meer dan de helft van deze pasgeborenen. We doen momenteel in Nederland en Australië een open label, single-arm, multistage, multicenter Fase 1/2 studie naar late fase pre-eclampsie.

Dit onderzoek is gestart in 2019 maar momenteel gestopt wegens COVID-19. Gezien deze vertraging gaan we bekijken hoe verder te gaan.


rhC1INH voor de behandeling van acuut nierfalen door contrastmiddel

Acuut nierfalen of AKI (Acute Kidney Injury) als gevolg van contrastmiddel is een vorm van nierbeschadiging die optreedt in stresssituaties, bijvoorbeeld wanneer een patiënt wordt geïnjecteerd met contrastmiddel als onderdeel van een contrastversterkt onderzoek, bijvoorbeeld een computertomografie of CT-scan. AKI is een ernstige en dure complicatie in bij contrastversterkte onderzoeken waar patiënten vaak in gevaar komen na kleine of grote cardiale ingrepen. Wanneer AKI optreedt kan dialyse nodig zijn wat kan leiden tot langdurige ziekenhuisopname of intensieve zorg, wat kan resulteren in slechte langetermijnresultaten voor patiënten en wat ook buitengewoon duur is. Een onderzoeker van het Universitair Ziekenhuis Bazel voerde een door hem geïnitieerde fase 2-studie uit met rhC1INH in een dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studie bij 80 gerandomiseerde patiënten met een risico op AKI als gevolg van contrast-versterkte onderzoeken. 

Negenendertig patiënten werden behandeld met een placebo en 38 met het RUCONEST®, in totaal 77 patiënten. Drie patiënten kregen niet de angiografie die nodig was om aan het onderzoek deel te nemen. Het primaire eindpunt van het onderzoek was de NGAL-piekverandering in de urine binnen 48 uur. Andere secundaire eindpunten waren verhoging van cystatine C binnen 24 uur en verandering van de troponine T-piek binnen 24 uur. De gemodificeerde Intention To Treat, of mITT, analyse in de totale populatie toonde een duidelijke trend (P = 0,06) in het voordeel van de RUCONEST®-behandeling. We zagen significante resultaten (p = 0,001 n = 30) in het relatieve NGAL-verschil in een subgroep van patiënten die percutane coronaire interventies of PCI ondergingen, zoals het inbrengen van een stent. Na deze uitkomst hebben we de voorbereidingen afgerond voor onze nieuwe fase 2b-studie naar de effecten van RUCONEST® bij patiënten die PCI ondergaan, vergezeld van contrast-versterkte onderzoeken.

Dit onderzoek is sinds april 2021 hervat. Zie ons persbericht voor meer informatie. 


rhC1INH voor de behandeling van COVID-19

We onderzoeken momenteel de mogelijke bruikbaarheid van rhC1INH voor de behandeling van ernstige longontsteking als gevolg van COVID-19-infectie. In april 2020 rapporteerden we de resultaten van een compassionate use-programma in het Universitair Ziekenhuis Basel, Zwitserland. Hier kregen vier mannelijke patiënten en één vrouwelijke (tussen 53-82 jaar) met COVID-19, die leden aan een gerelateerde ernstige longontsteking, die ondanks standaardbehandeling met onder andere hydroxychloroquine en lopinavir/ritonavir, niet verbeterde, rhC1INH toegediend.

De resultaten van dit onderzoek garanderen niet dat rhC1INH als een veilige en effectieve behandeling voor COVID-19 kan worden beschouwd. Uitgebreide klinische tests en wettelijke goedkeuring zijn vereist voordat onze rhC1INH wordt goedgekeurd voor marketing voor de behandeling van COVID-19, of helemaal niet. De resultaten van deze compassionate use-studie werden gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift (Frontiers in Immunology).

Op basis van de resultaten ervan begon de recrutering voor een gerandomiseerde, gecontroleerde, door de onderzoeker geïnitieerde klinische fase 2-studie voor behandeling met rhC1INH bij maximaal 150 patiënten met bevestigde COVID-19-infecties die in het ziekenhuis zijn opgenomen met gerelateerde ernstige longontsteking in het Universitair Ziekenhuis Bazel in Zwitserland. We zijn ook bezig deze trial uit te breiden naar centra in Mexico en Brazilië. Deze klinische studie zal onderzoeken of rhC1INH het systemische hyperinflammatiesyndroom, ofwel de cytokinestorm, kan beheersen of stoppen. 

We zijn een klinische studie met rhC1INH gestart voor de behandeling van ernstige longontsteking als gevolg van COVID-19-infectie in de Verenigde Staten.

Een onderzoeksaanvraag voor een nieuw geneesmiddel werd in juni door een onderzoekspartner bij de Amerikaanse FDA ingediend en in augustus 2020 door ons overgenomen.

Gezien het snel veranderende landschap in de medische behoefte en het therapeutische beheer van COVID-19, en de aanzienlijke investeringen die nu nodig zijn om een ​​behandeling te ontwikkelen, plannen we geen verdere studies met rhC1INH bij gehospitaliseerde patiënten met COVID-19. We zijn bemoedigd door de bevindingen van deze onderzoeken, waaronder het algemene veiligheidsprofiel bij acuut zieke patiënten, en bekijken verdere ontwikkeling van rhC1INH bij patiënten met een zeldzame ziekte en onvervulde medische behoeften.


Enzymvervangende therapieën van de volgende generatie: Pompe

Enzymvervangende therapieën, of Enzyme replacement therapies (ERT's), zijn gebruikt voor de behandeling van enzymdeficiëntie-aandoeningen, zoals alfa-glucosidase voor de ziekte van Pompe. Door gebruik te maken van onze transgene productieplatformtechnologie, in plaats van traditionele ERT-productiemethoden, ontwikkelen we ERT's die zijn ontworpen om minder immunogeen te zijn dan goedgekeurde therapieën. Ons belangrijkste kandidaat-product voor ERT is alfa-glucosidase voor de behandeling van de ziekte van Pompe.

We bestuderen momenteel onze alfa-glucosidase-therapie in voor een Investigational New Drug (“IND”) aanvraag.


Leniolisib voor de behandeling van APDS 

We ontwikkelen een orale therapie, leniolisib (een fosfoinositide 3-kinase delta, of PI3K delta, remmer), voor de behandeling van geactiveerd PI3K deltasyndroom of APDS. APDS wordt veroorzaakt door een mutatie in het PIK3CD-gen die de activiteit van fosfoinositide-3-kinase delta verhoogt, een promotor van activiteit in het immuunsysteem. APDS heeft een geschatte prevalentie van 1-2 patiënten per miljoen. Leniolisib is een klein molecuul-remmer van de delta-isovorm van PI3K-delta. In onze samenwerking met Novartis bestuderen we momenteel leniolisib in een dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde fase 2/3 registratiestudie, gevolgd door een open-label veiligheidsstudie die momenteel patiënten rekruteert in klinische centra in de Verenigde Staten en Europa. De trial streeft ernaar een populatie van 30 patiënten met ADPS te rekruteren. Tot op heden werd leniolisib goed verdragen door zowel gezonde proefpersonen als door APDS-patiënten tijdens lopende de fase 1, open-label extensie-studie. Het onderzoek is tijdelijk stopgezet vanwege COVID-19, maar is inmiddels hervat.

Onder voorbehoud van COVID-19-gerelateerde vertragingen, worden studiegegevens verwacht in de eerste helft van 2022, gevolgd door beoordeling door regelgevende autoriteiten in de tweede helft van 2022. Na goedkeuring wordt de lancering van het medicijn voorzien voor eind 2022.

Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies. Bekijk de cookie instellingen pagina voor meer informatie Accepteren Weigeren