Overslaan en naar de inhoud gaan

Wij stellen alles in het werk om aan de Nederlandse Corporate Governance Code te voldoen. Daar waar dit niet mogelijk is, worden uitzonderingen op de Code volledig uitgelegd in het jaarverslag in overeenstemming met de ‘pas toe of leg uit’-regel. Pharming streeft er voortdurend naar om de Code zo volledig mogelijk na te leven.

Pharming heeft een ‘one-tier’ bestuursstructuur. De ‘Board of Directors’ is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de Vennootschap. Het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de uitvoering van de strategie zijn toevertrouwd aan de CEO, ondersteund door de ‘Executive Committee’.

Pharming beschikt over de vereiste interne controlemechanismen voor het besturen van de onderneming en het beheersen van de risico’s die inherent zijn aan de sector.

Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot corporate governance is te vinden in het hoofdstuk Corporate Governance van de jaarverslagen en in de navolgende documentatie:

Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies. Bekijk de cookie instellingen pagina voor meer informatie Accepteren Weigeren