Leiden, 17 Mei 2017: Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de `Onderneming”) (EURONEXT: PHARM) maakt bekend dat de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur gezamenlijk hebben besloten de agendapunten voor de aanstaande AVA van 24 mei 2017 om 14:00 uur, gericht op een aanpassing van Pharmings Statuten, terug te trekken.

De voorgestelde wijziging van de Statuten omvatte een toename van het maatschappelijk aandelenkapitaal van de Onderneming met 150 miljoen aandelen naar 950 miljoen aandelen. De reden hiervan was om voldoende aandelen te kunnen creëren zodat de Onderneming (i) kon voldoen aan haar verplichtingen met betrekking tot het mogelijk aantal aandelen dat benodigd zou zijn in geval van conversie van alle converteerbare obligaties en warrants, inclusief afbetalingen in aandelen van de Aflosbare Converteerbare Obligaties 2017/2018; (ii) voordeel kon trekken uit nieuwe kansen op het verkrijgen van nieuwe producten, ingeval dergelijke producten konden worden verkregen tegen gunstige voorwaarden en (iii) kon investeren in verbetering van haar eigen technologie en commerciële capaciteiten voor een versnelde groei van de omzetten.

Op 15 mei heeft Pharming een herfinancieringsovereenkomst afgesloten met Orbimed Advisors voor de terugbetaling van de Aflosbare Obligatielening 2017/2018. De herfinanciering van de schuld van de Onderneming met een 48 maanden lening van Orbimed Advisors maakte het mogelijk om 115 miljoen aandelen terug te nemen (exclusief nieuwe warrants), welke eerder waren gereserveerd voor de conversie van en/of de terugbetaling van de Aflosbare Converteerbare Obligatielening 2017/2018. Hiermee is de noodzaak voor de terugbetaling van een deel van deze obligaties in aandelen tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van de huidige beurskoers komen te vervallen. Nadere informatie is te vinden op Pharmings website www.pharming.com.

Door de herfinancieringsovereenkomst en de daaruit volgende terugname van de toegekende aandelen, zijn de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van mening dat er niet langer een noodzaak is voor een verdere uitbreiding van het maatschappelijk aandelenkapitaal en is daarom besloten tot intrekking van de agendapunten die verband hielden met een aanpassing van Pharmings Statuten (agendapunten 5a en 5b).

Klik hier om het volledige persbericht op te halen

print