Forse toename van omzet geeft stimulus aan operationele winstgevendheid en cashflow

Sterke vooruitzichten met verder toenemende omzet in de rest van 2017

Leiden, 26 oktober 2017: Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”) (Euronext Amsterdam: PHARM), de Nederlandse gespecialiseerde biofarmaceutische onderneming gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten voor de veilige en effectieve behandeling van zeldzame aandoeningen en ziekten waarvoor nog geen therapieën voorhanden zijn, publiceert zijn (niet gecontroleerde) financiële resultaten over de eerste negen maanden van 2017 en het derde kwartaal eindigend 30 september 2017.

Financiële hoofdpunten

  • Omzet over de eerste negen maanden neemt toe tot €56,7 miljoen (2016: €8,7 miljoen)
  • Omzet in Q3 2017 stijgt naar €25,9 miljoen ($30,5 miljoen), een toename met 73% vergeleken met Q2 van 2017, dankzij een forse groei van de verkopen in de VS en Europa
  • Operationele winst stijgt naar €8,5 miljoen, vergeleken met een verlies van €3,2 miljoen in Q3 2016
  • Het Q3 nettoresultaat verbeterde tot een verlies van €7,5 miljoen vergeleken met een verlies van €24,5 miljoen in Q2 van dit jaar
  • Als gevolg van positieve cashflows in Q3, nam de kaspositie toe tot €38,6 miljoen, vergeleken met €25,6 miljoen op 30 juni 2017 (en €17 miljoen per 30 september 2016)

Operationele hoofdpunten in het derde kwartaal

  • Op 11 september, na afronding van de ‘Eind-Fase 2 interacties’ met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), maakte Pharming bekend dat het in Q4 van 2017 een ‘supplemental Biologics Licence Application’ (sBLA) bij de FDA ter review zal indienen, voor het uitbreiden van de huidige indicatie van RUCONEST® [Recombinant Humaan C1 Esterase Remmer/conestat alfa] met die van routinematige profilaxe (regelmatige preventieve toediening) ter voorkoming van aanvallen van erfelijk angio oedeem bij adolescenten en volwassenen met erfelijk angio oedeem.
  • Op 26 september maakte de Onderneming samen met HAEi (de internationale koepelorganisatie voor de erfelijk angio-oedeem patiëntenverenigingen wereldwijd), de aanstelling bekend van Inceptua Medicines Access als hun nieuwe distributiepartner voor het “HAEi Global Access Program” (HAEi GAP). Dit programma stelt patiënten in alle landen waar Pharmings product RUCONEST® niet commercieel verkrijgbaar is, toch in staat toegang tot de therapie te verkrijgen via een ethisch en regulatoir compliant mechanisme.
  • Positieve klinische studiedata in een Fase II klinische studie met RUCONEST® voor de behandeling van aanvallen van erfelijk angio-oedeem (HAE) bij kinderen.

Gebeurtenissen na de verslagperiode

  • Volgend op de terugkoop van de Noord-Amerikaanse verkooprechten op RUCONEST® door Pharming in december 2016, is de Amerikaanse RUCONEST® Biologics License Application (BLA) door Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (“Valeant”) (NYSE/TSX: VRX) aan Pharming overgedragen.

Sijmen de Vries, Chief Executive Officer, zegt in reactie:

“Dit zijn uitstekende kwartaalresultaten die laten zien dat we met onze strategie voor RUCONEST® in alle markten op het juiste spoor zitten. We zien nu reële groei van zowel volume als cash uit de verkopen van RUCONEST®. Bovendien blijven we goede voortgang maken met onze ontwikkelingsprogramma’s in onze pijplijn.

Naar het eind van het kwartaal raakten we geïnformeerd over acute tekorten van HAE-medicatie als gevolg van productieproblemen voor een van de concurrerende producten, hoofdzakelijk in de VS. Om bij te dragen aan het oplossen van deze situatie voor patiënten, hebben wij hen onmiddellijk toegang geboden tot ons ‘patient care programme’ RUCONEST® SOLUTIONS, inclusief een gratis start-medicatie en overbruggingsondersteuning voor die patiënten met een  acute behoefte aan alternatieve medicatie voor de behandeling van hun erfelijk angio-oedeem-aanvallen.

We hebben daartoe aanzienlijke hoeveelheden RUCONEST® kosteloos geleverd om behandeling van aanvallen mogelijk te maken gedurende de periode dat deze patiënten (nog) geen vergoeding voor RUCONEST® ontvangen.

Bij Pharming staat de patiënt centraal en wij doen ons best om ervoor te zorgen dat HAE  patiënten effectieve medicatie krijgen. Een en ander heeft ertoe geleid dat we onze plannen om de productiecapaciteit in onze gehele fabricage-keten te vergroten, thans sneller aan het doorvoeren zijn. Wij geloven niet dat de producttekorten in de markt een significant effect hadden op deze resultaten, maar verwachten dat deze een mogelijk positief effect kunnen hebben op de resultaten in het vierde kwartaal. ”

 

Klik hier voor het volledige persbericht

print