Leiden, 27 oktober 2016:  Pharming Group N.V. Pharming Group N.V (De “Onderneming”), (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt haar (niet gecontroleerde)  resultaten over de eerste negen maanden, eindigend op 30 september 2016, bekend.

Hoofdpunten

  • Verkopen van RUCONEST® nemen in het periode tot en met 30 september met 67% toe vergeleken met de eerste zes maanden van 2016
  • De verkopen in de VS namen in de eerste negen maanden met circa 16% toe vergeleken met dezelfde periode in 2015, en groeiden met 66% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2016
  • Brutowinst neemt met 15% toe vergeleken met het eerste halfjaar van 2015, tot hiervoor Pharmings meest succesvolle periode; en met 67% vergeleken met het eerste halfjaar van 2016
  • Transformerende terugkoop van de Noord-Amerikaanse commerciële rechten van Pharmings eigen product RUCONEST® van Valeant Pharmaceutical International Inc. voor $60 miljoen direct en eenmalige verkoopmijlpalen, geheel financierbaar uit winsten van verkopen, tot maximaal $65 miljoen
  • Sterke positieve en statistisch significante resultaten uit fase II studie met RUCONEST® ter preventie (profylaxe) van aanvallen van erfelijk angio-oedeem
  • Pharming komt met SOBI een aanpassing van de bestaande distributieovereenkomst overeen voor de directe verkoop van RUCONEST® 21 EU-landen en landen in het Midden-Oosten
  • BAVA op 5 oktober stemt unaniem vóór een vergroting van het maatschappelijk kapitaal met 150 miljoen aandelen tot een totaal van 800 miljoen aandelen.

Klik hier voor het volledige pers bericht.

print