Leiden, 11 april 2018:  Pharming Group NV (“Pharming” of “de Onderneming”) (Euronext Amsterdam: PHARM), de Nederlandse farmaceutische onderneming die innovatieve producten ontwikkelt voor de veilige, effectieve behandeling van zeldzame aandoeningen en onvervulde medische behoeften, publiceert zijn jaarverslag 2017, alsmede een uitnodiging aan alle aandeelhouders voor de jaarlijkse algemene vergadering.

Jaarverslag

Het jaarverslag van Pharming, inclusief het managementverslag en de jaarrekening 2017, kan worden gedownload op de website van de onderneming https://www.pharming.com/investor-media/shareholders/public-reports/. Gedrukte exemplaren zijn beschikbaar op de jaarlijkse algemene vergadering.

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De aanstaande jaarlijkse algemene vergadering van Pharming wordt gehouden op 23 mei 2018 om 14:00 CET in het Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10, Leiden.

De Oproeping, de Toelichtingen alsmede een Formulier van Volmacht zijn te vinden op onze website www.pharming.com onder Investors & Media/Shareholders/Shareholders’ Meetings.

Over Pharming Group N.V.

Pharming is een gespecialiseerde farmaceutische onderneming die innovatieve producten ontwikkelt voor de veilige, effectieve behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Pharming’s leidende product, RUCONEST® (conestat alfa), is een recombinante humane C1-esteraseremmer die is goedgekeurd voor de behandeling van acute erfelijke angio-oedeem (“HAE”) -aanvallen bij patiënten in Europa, de VS, Israël en Zuid-Korea. Het product is beschikbaar op naam-patiëntbasis in andere gebieden waar het nog geen handelsvergunning heeft verkregen.

RUCONEST® wordt gedistribueerd door Pharming in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Pharming heeft commerciële verkooprechten in Algerije, Andorra, Bahrein, België, Ierland, Jordanië, Koeweit, Libanon, Marokko, Oman, Portugal, Qatar, Syrië, Spanje, Zwitserland, Tunesië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen. In sommige van deze landen wordt RUCONEST® op named-patient’ basis beschikbaar gesteld in samenwerking met het HAEi Global Access Program (GAP).

RUCONEST® wordt gedistribueerd door de Zweedse Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: SOBI) in de andere EU-landen, en in Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, IJsland, Kazachstan, Liechtenstein, Noorwegen, Rusland, Servië en Oekraïne.

RUCONEST® wordt gedistribueerd in Argentinië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Panama en Venezuela door Cytobioteck, in Zuid-Korea door HyupJin Corporation en in Israël door Megapharm.

RUCONEST® heeft onlangs een klinische studie afgerond voor de behandeling van HAE bij jonge kinderen (2-13 jaar oud) en wordt ook geëvalueerd voor verschillende aanvullende vervolgindicaties.

Pharming’s technologieplatform bevat een uniek, GMP-compatibel gevalideerd proces voor de productie van pure recombinante menselijke eiwitten waarvan bewezen is dat ze in staat zijn om industriële hoeveelheden van recombinante humane eiwitten van hoge kwaliteit te produceren op een meer economische en minder immunogenetische manier in vergelijking met de huidige op cellijn gebaseerde methoden. Leads voor enzymvervangingstherapie (“ERT”) voor de ziekten van Pompe en Fabry worden momenteel geoptimaliseerd, waarbij aanvullende programma’s zonder ERT ook in een vroeg stadium worden onderzocht.

Pharming heeft een langetermijnpartnerschap met het China State Institute of Pharmaceutical Industry (“CSIPI”), een onderneming van Sinopharm, voor gezamenlijke wereldwijde ontwikkeling van nieuwe producten, te beginnen met recombinante menselijke factor VIII voor de behandeling van hemofilie A. Pre-klinische ontwikkeling en productie vindt plaats naar wereldwijde standaarden op CSIPI en zal worden gefinancierd door CSIPI. Klinische ontwikkeling zal worden gedeeld tussen de partners waarbij elke partner de kosten voor hun territoria onder het partnerschap neemt.

Pharming heeft verklaard dat Nederland haar “lidstaat van herkomst” is in de zin van het gewijzigde artikel 5: 25a lid 2 van de Wet op het financieel toezicht.

Aanvullende informatie is beschikbaar op de Pharming-website: www.pharming.com

Verklaringen gericht op de toekomst

Dit persbericht van Pharming Group NV en haar dochterondernemingen (“Pharming”, de “Vennootschap” of de “Groep”) kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot Pharming’s financiële projecties, marktverwachtingen, ontwikkelingen, partnerschappen, plannen, strategieën en kapitaaluitgaven.

De Onderneming waarschuwt dat dergelijke vooruitblikkende verklaringen bepaalde risico’s en onzekerheden kunnen inhouden en kunnen verschillen van de werkelijke resultaten. Risico’s en onzekerheden omvatten, zonder beperking, het effect van concurrerende, politieke en economische factoren, juridische claims, het vermogen van het bedrijf om intellectueel eigendom te beschermen, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, wijzigingen in belastingwetten of -tarieven, wijzigingen in wetgeving of boekhoudpraktijken en het vermogen om nieuwe producten, markten of technologieën te identificeren, ontwikkelen en met succes te commercialiseren.

Dientengevolge kunnen de werkelijke prestaties, positie en financiële resultaten en verklaringen van de Onderneming wezenlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die zijn uiteengezet in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. De Onderneming neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie bij te werken, welke moeten worden genomen vanaf de respectieve uitgiftedata, tenzij vereist door wet- of regelgeving.

Voor meer informatie:

Pharming Group N.V.

Sijmen de Vries, CEO, Tel: +31 71 524 7400

Robin Wright, CFO,  Tel: +31 71 524 7432

FTI Consulting:

Julia Phillips/ Victoria Foster Mitchell, Tel: +44 203 727 1136

Lifespring Life Sciences Communication

Leon Melens, Tel: +31 6 53 81 64 27

print