Ruconest laat een klinisch relevante en statisch significante afname van de frequentie van aanvallen zien zowel bij tweemaal per week als eenmalig per week toegediende dosering

Leiden, 18 juli 2016 – Pharming Group N.V. (EURONEXT: PHARM) maakt vandaag de positieve resultaten bekend van een fase II klinische studie met RUCONEST® (recombinant C1 esterase-remmer, 50 IU/KG) voor profylaxe (preventie) van aanvallen van angio-oedeem in patiënten met erfelijk angio-oedeem. In de studie liet RUCONEST® vergeleken met het placebo-middel een klinisch relevante en statistisch significante afname van de frequentie van aanvallen zien, bij zowel tweemalig als ook eenmalig wekelijkse toediening.

In totaal werden tweeëndertig erfelijk angio-oedeem patiënten met een deficiëntie van de C1 esterase remmer en met een historie van ten minste vier aanvallen per maand, geïncludeerd in deze gerandomiseerde, dubbelblind, placebogecontroleerde studie. Hen werd RUCONEST® ofwel een- of tweemaal per week toegediend, dan wel een placebomiddel in iedere van de drie behandelperioden van vier weken.

Vanwege het zogeheten cross-over ontwerp van de studie, kregen alle patiënten elk van de toedieningsregimes. Het primaire eindpunt voor de werkzaamheid betrof het aantal aanvallen tijdens de behandelperiode van 28 dagen. Het secundaire eindpunt betrof de klinische respons, gedefinieerd als een ≥ 50% afname van het aantal aanvallen tijdens behandeling met RUCONEST®, vergeleken met de behandelingsperiode met placebo.

In de intent-to-treat analyse (ITT), werd een statistisch significant verschil gevonden tussen het gemiddeld aantal aanvallen die patiënten ondervonden tijdens de behandeling met zowel de twee- maal per week (p-value <0.0001) en de eenmaal per week (p-value =0.0004) toegediende dosering RUCONEST® vergeleken met placebo.

Patiënten op placebo hadden een gemiddelde van 7,2 aanvallen (95% betrouwbaarheidsinterval [CI]: 5.8-8.6) per vier weken behandeling, die afnam tot een gemiddelde van 2,7 aanvallen na toediening van RUCONEST® twee maal per week (95% CI: 1.8-3.7) en een gemiddelde van 4,4 aanvallen bij toediening eenmaal per week (95% CI: 3.1-5.6).

Voor de analyse van het secundaire eindpunt in de ITT populatie, ondervond 74% van de patiënten (95% CI: 57-86) die op een dosering van twee maal per week stonden, een afname van tenminste 50% van de aanvalsfrequentie.

Dit werd bevestigd in de per protocol populatie van patiënten, waarin zich patiënten bevonden die de studie afrondden zonder enige deviaties (n=23), in welke groep, 96% van de patiënten (95% CI: 79-99) die op de tweemaal per week dosering stonden en 57% (95%CI: 37-74) van de eens per week dosering, tenminste een reductie van 50% in de frequentie van aanvallen lieten zien.
Voorts zorgde in deze groep de tweemaal wekelijkse toediening voor een afname van de frequentie van aanvallen met 72% (95% CI:63-81) en een afname van 44% bij eenmaal wekelijkse toediening (95% CI:27-62) vergeleken met placebo.

RUCONEST® werd door patiënten over het algemeen goed verdragen. Geen van hen heeft de studie vanwege bijwerkingen verlaten. Er werden geen gerelateerde ernstige bijwerkingen geconstateerd. Er was ook geen sprake van trombotische of trombo-embolische verschijnselen. Bovendien trad geen overgevoeligheid of een anafylactische reactie op. En er werden geen neutraliserende antilichamen waargenomen.

Marc Riedl, hoogleraar geneeskunde en Klinisch Directeur van de US HAEA Angioedema Center bij University of Californië in San Diëgo, en hoofd onderzoeker voor de studie, zegt:
“de resultaten van deze goed-gecontroleerde profylactische studie laten een klinisch relevante afname in de frequentie van aanvallen van erfelijk angio-oedeem zien, alsmede een hoog percentage patiënten dat op de behandeling met de recombinant C1 esterase-remmer reageert. Samen met een uitstekend veiligheidsprofiel, ondersteunen deze studiedata de verdere ontwikkeling van deze therapie ter preventie van erfelijk angio-oedeem.”

Marco Cicardi, hoogleraar Interne Geneeskunde van de Universiteit van Milaan, Hospital L Sacco Milan, en coördinerend hoofdonderzoeker voor de studie, merkt op:
“De klinische werkzaamheid en het aantal patiënten dat feitelijk op de therapie reageerde in deze goed gecontroleerde studie geven duidelijk aan dat, ondanks de korte halfwaarde tijd, deze recombinant C1-remmer de potentie heeft om een profylactische behandeling voor erfelijk angio-oedeem te worden. De resultaten markeren ook een belangrijke stap voorwaarts bij het verdere begrip van de onderliggende ‘mode of action’ van de C1-remmer therapie bij de behandeling van deze aandoening.”

Prof. Dr. Bruno Giannetti, Pharmings Chief Operating Officer, voegt daar aan toe:
“Deze resultaten zijn zeer bemoedigend en we kijken nu uit naar de gezamenlijke review van de data met de regulatoire autoriteiten in de VS en Euroa, de FDA en de EMA, om te kunnen bepalen hoe RUCONEST® als eerste recombinant C1-remmer bij patiënten te krijgen, die een preventieve behandeling van hun erfelijk angio-oedeem nodig hebben.”

Onder de voorwaarden van de Noord-Amerikaanse licentie-overeenkomst met Valeant Pharmaceuticals International en Pharming delen beiden bedrijven de ontwikkelingskosten van RUCONEST® voor de preventie erfelijk angio-oedeem voor de helft. Pharming zal een niet bekendgemaakte mijlpaalbetaling van Valeant ontvangen zodra goedkeuring van de FDA voor deze additionele indicatie is afgegeven. Aan RUCONEST® is door de FDA de weesgeneesmiddelen status toegekend voor de preventie van erfelijk angio-oedeem of door een later ontstane deficiëntie in de C1 esterase remmer. Hierbij is sprake van een data-exclusiviteit tot 2026 overeenkomstig de Biologics Price Competition and Innovation Act.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht, in geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie is het originele engelstalige persbericht de leidende tekst

Important Safety Information for RUCONEST®

Indication
RUCONEST® is a recombinant C1 esterase inhibitor indicated for the treatment of acute attacks in adult and adolescent patients with hereditary angioedema (HAE). Effectiveness in clinical studies was not established in HAE patients with laryngeal attacks.

RUCONEST (C1 esterase inhibitor [recombinant]) is contraindicated in patients with a history of allergy to rabbits or rabbit-derived products, and patients with a history of life-threatening immediate hypersensitivity reactions to C1 esterase inhibitor preparations, including anaphylaxis.

Severe hypersensitivity reactions may occur. The signs and symptoms of hypersensitivity reactions may include hives, generalized urticaria, tightness of the chest, wheezing, hypotension, and/or anaphylaxis during or after injection of RUCONEST. Should symptoms occur, discontinue RUCONEST and administer appropriate treatment. Because hypersensitivity reactions may have symptoms similar to HAE attacks, treatment methods should be carefully considered.

Serious arterial and venous thromboembolic (TE) events have been reported at the recommended dose of plasma-derived C1 esterase inhibitor products in patients with risk factors. Risk factors may include the presence of an implanted venous catheter/access device, prior history of thrombosis, underlying atherosclerosis, use of oral contraceptives or certain androgens, morbid obesity, and immobility. Monitor patients with known risk factors for TE events during and after RUCONEST administration.

RUCONEST has not been studied in pregnant women; therefore, it should only be used during pregnancy if clearly needed.

The most common adverse reactions (incidence ≥2%) were headache, nausea, and diarrhea. The serious adverse reaction in clinical studies of RUCONEST was anaphylaxis.

Please see complete Prescribing Information for RUCONEST.

About RUCONEST®

RUCONEST® (recombinant C1 esterase inhibitor ) is indicated for the treatment of acute attacks in adult and adolescent patients with hereditary angioedema (HAE). Effectiveness in clinical studies was not established in HAE patients with laryngeal attacks.

HAE is caused by a deficiency of the C1 esterase inhibitor protein, which is present in blood and helps control inflammation (swelling) and parts of the immune system. A shortage of C1 esterase inhibitor can lead to repeated attacks of swelling, pain in the abdomen, difficulty breathing and other symptoms. RUCONEST contains C1 esterase inhibitor at 50 IU/kg.

When administered at the onset of HAE attack symptoms at the recommended dose, RUCONEST may help to return a patient’s C1 esterase inhibitor levels to normal range and relieve the symptoms of an HAE attack with a low recurrence of symptoms within 24 hours.

RUCONEST is the only recombinant C1 esterase inhibitor approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and was approved in July 2014.

Under the Biologics Price Competition and Innovation Act of 2009, RUCONEST was granted Market exclusivity in the USA until July 2026

RUCONEST is designated as an orphan drug by the FDA for the treatment of acute attacks of angioedema caused by hereditary or acquired C1 esterase inhibitor deficiency.

About HAE

Hereditary Angioedema (HAE) is a rare genetic disorder. It is characterised by spontaneous and recurrent episodes of swelling (edema attacks) of the skin in different parts of the body, as well as in the airways and internal organs. Edema of the skin usually affects the extremities, the face, and the genitals. Patients suffering from this kind of edema often withdraw from their social lives because of the disfiguration, discomfort and pain these symptoms may cause. Almost all HAE patients suffer from bouts of severe abdominal pain, nausea, vomiting and diarrhea caused by swelling of the intestinal wall.

Edema of the throat, nose or tongue is particularly dangerous and potentially life-threatening and can lead to obstruction of the airway passages. Although there is currently no known cure for HAE, it is possible to treat the symptoms associated with edema attacks. HAE affects about 1 in 10,000 to 1 in 50,000 people worldwide. Experts believe that a lot of patients are still seeking the right diagnosis: although HAE is (in principle) easy to diagnose, it is frequently identified very late or not discovered at all. The reason HAE is often misdiagnosed is because the symptoms are similar to those of many other common conditions such as allergies or appendicitis. By the time it is diagnosed correctly, the patient has often been through a long-lasting ordeal.

Over Pharming Group NV

Pharming is een gespecialiseerde biopharmaceutische onderneming gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten voor de veilige en effectieve behandeling van zeldzame aandoeningen en ziekten waarvoor nog geen therapieën voorhanden zijn.

Pharmings leidende medicijn RUCONEST® (conestat alfa) is een recombinant (DNA waarin een stukje menselijk DNA dat codeert voor het geneesmiddel is ingelast) humane C1 esterase remmer, die is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met aanvallen van acuut erfelijk angio-oedeem in Europa, de Verenigde Staten, Israel en Zuid- Korea. In andere gebieden waar het nog geen marketing autorisatie heeft ontvangen is het medicijn is beschikbaar op ‘named-patient’ basis via het Global Access Programme (GAP) van (HAEi) de international patientenorganisatie (het HAEi- GAP).

RUCONEST® wordt door Pharming zelf verkocht in Oostenrijk, Duitsland en Nederland
RUCONEST® wordt gedistribueerd door Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: SOBI) in de overage EU landen en in Azerbeidzjan, Wit Rustland, Georgië, IJsland, Kazachstan, Liechtenstein, Noorwegen, Rusland, Servië en de Oekraïne.
RUCONEST® wordt in Noord-Amerika, Canada en Mexico gedistribueerd door Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX/TSX: VRX), na de overname door Valeant van Salix Pharmaceuticals, Ltd.
RUCONEST® wordt in Argentinië, Colombia, Costa Rica, de Domicaanse Republiek, Panama en Venezuela gedistribueerd door Cytobioteck.
RUCONEST® wordt in Zuid Korea gedistribueerd door HyupJin Corporation en in Israel door Megapharm.

Met RUCONEST® vond dit jaar een Fase II gerandomiseerde, dubbel blind placebo-gecontroleerde studie plaats voor de preventieve behandeling van angio-oedeem aanvallen als gevolg van erfelijk angio-oedeem.

RUCONEST® wordt ook onderzocht in een fase II klinische studie voor de behandeling van acute aanvallen van angio-oedeem ten gevolge van erfelijk angio-oedeem bij kinderen van 2-13 jaar. Bovendien wordt de toepassing van het medicijn onderzocht voor de behandeling van andere ziektebeelden.

Pharmings technologieplatform omvat een uniek, in overeenstemming met GMP-maatstaven, gevalideerd proces voor de productie van pure recombinant humane eiwitten. Het heeft aangetoond industriële hoeveelheden van kwalitatief hoogwaardige recombinant humane eiwitten te kunnen produceren op een meer economische en minder immunogene wijze dan de gangbare op cell-line gebaseerde metoden.

Momenteel worden targets voor een enzymvervangingstherapie voor de ziekten van Pompe en Fabry geoptimaliseerd. Verder bevinden andere kandidaat-medicijnen zich in een vroege fase van ontwikkeling.

Pharming is een langdurig samenwerkingsverband aangegaan met de Shanghai Institute of Pharmaceutical Industry (“SIPI”), onderdeel van de Sinopharm Group (China), voor de gezamenlijke wereldwijde ontwikkeling van nieuwe medicijnen, te beginnen met een recombinant humane Factor VIII voor de behandeling van hemofilie A. De pre-klinische ontwikkeling en productie zal volgens wereldwijde standaarden bij SIPI plaastvinden. De klinische ontwikkeling zal gemeenschappelijk plaatsvinden, waarbij iedere partner de kosten voor de respectievelijke geografische gebieden voor haar rekening zal nemen.

Bezoek voor meer informatie de website van Pharming: www.pharming.com
Contact
Sijmen de Vries, CEO: T: +31 71 524 7400

LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam: Leon Melens : T: +31 6 538 16 427
FTI Consulting, Londen: Julia Phillips/ Victoria Foster Mitchell, T: +44 203 727 1136

print