• Netto resulteert dit in een afname van het aandelenkapitaal inclusief conversierechten
  • Sinds publicatie van halfjaarbericht 2017 zijn 12.053.268 aandelen uitgegeven voor niet contante uitoefening en conversie
  • Aantal uitoefenbare warrants neemt af met 27.042.254
  • Nog resterende aandelen vertegenwoordigd door uitstaande warrants afgenomen tot 50.470.886, vertegenwoordigend minder dan 10% van het uitstaande aandelenkapitaal
  • 587.579 aandelen teruggenomen door niet-contante uitoefening, ofwel 3% van het uitstaande aandelenkapitaal, wat leidt tot een 3% lagere verwatering in de toekomst
  • Bedrag aan Gewone Converteerbare Obligaties 2021 is verder afgenomen van €11,8 miljoen tot €11,6 miljoen

 Leiden, 10 Augustus 2017: Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”) (EURONEXT: PHARM) maakt bekend dat het sinds de publicatie van zijn halfjaarbericht 2017 op 27 juli, 12.053.268 nieuwe aandelen heeft uitgegeven aan houders van warrants die deze warrants hebben uitgeoefend, alsmede aan houders van de Gewone Converteerbare Obligaties per 2021, die deze hebben geconverteerd in aandelen. Deze aandelen warden als volgt uitgegeven:

  • Aan houders van de 2016 warrants

Aandelen vertegenwoordigd door warrants                                                       27.042.254

Aantal uitgegeven aandelen door niet-contante uitoefening                           11.454.675

`

Teruggenomen aandelen (en niet uitgegeven) door de niet contante uitoefening: 15.587.579

Vertegenwoordigend 3.01% van het uitgegeven aandelenkapitaal na uitoefening

 

  • Aan houders van Gewone Converteerbare Obligaties 2021

Aandelen vertegenwoordigd door geconverteerde obligaties                              598.593

Waarde van de afgeloste Obligaties:                                                                  €0,2 miljoen

 

Door deze conversies is het totaal aantal uitstaande Gewone Obligaties afgenomen van €11,8 miljoen tot €11,6 miljoen.

De nieuw uitgegeven aandelen vertegenwoordigen 2,38% van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Onderneming op 27 juli 2017 (de datum van het halfjaarbericht 2017 en de laatste opgave van het uitgegeven aandelenkapitaal) en 2,33% van het vergrote aandelenkapitaal volgend op de uitgifte. Het gewijzigde uitgegeven aandelenkapitaal van de Onderneming bedraagt na de uitgifte 517.647.026 aandelen. De uitoefening heeft geresulteerd in een toename van het niet gecommitteerde deel in het maatschappelijk kapitaal met 15.587.579 tot 132.962.493 aandelen.

De samenstelling van het aantal uitstaande aandelen en rechten op aandelen, alsook het maatschappelijk  aandelenkapitaal op de datum van dit persbericht is als volgt:

 

  10 Augustus 2017
Uitgegeven aandelen 517,674,026
Gecommitteerde aandelen:  
Warrants 50,470,886
Converteerbare obligaties 40,845,070
Opties 50,304,588
Lange Termijn Incentive Plan 7,742,937
Totaal gecommitteerd 149,363,481
   
Issued and committed (Fully Diluted) 667,037,507
Beschikbaar voor uitgifte 132,962,493
Maatschappelijk aandelenkapitaal 800,000,000

 

= = = E I N D E   P E R S B E R I C H T = = =

 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, geldt het originele Engelstalige persbericht als leidend.

Over Pharming Group N.V.

Pharming is een gespecialiseerde biofarmaceutische onderneming gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten voor de veilige en effectieve behandeling van zeldzame aandoeningen en ziekten waarvoor nog geen therapieën voorhanden zijn.

Pharmings leidende medicijn RUCONEST® (conestat alfa) is een recombinant (DNA waarin een stukje menselijk DNA dat codeert voor het geneesmiddel, is ingelast) humane C1 esterase remmer, die is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met aanvallen van acuut erfelijk angio-oedeem in Europa, de Verenigde Staten, Israël en Zuid- Korea. In andere gebieden waar het nog geen marketingautorisatie heeft ontvangen is het medicijn is beschikbaar op ‘named-patient’ basis via het Global Access Programme (GAP) van (HAEi) de internationale patiëntenorganisatie (het HAEi- GAP).

RUCONEST® wordt door Pharming zelf verkocht in Algerije, Andorra, Bahrein, België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Jordanië, Koeweit, Libanon, Luxemburg, Marokko, Nederland, Oman, Oostenrijk, Portugal, Qatar, Syrië, Spanje, Zwitserland, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, De Verenigde Staten van Amerika en Jemen.

RUCONEST® wordt gedistribueerd door Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: SOBI) in de overige EU-landen en in Azerbeidzjan, Wit Rusland, Georgië, IJsland, Kazachstan, Liechtenstein, Noorwegen, Rusland, Servië en de Oekraïne.

RUCONEST® wordt in Argentinië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Panama en Venezuela gedistribueerd door Cytobioteck.

RUCONEST® wordt in Zuid Korea gedistribueerd door HyupJin Corporation en in Israël door Megapharm.

Met RUCONEST® vond dit jaar een fase II gerandomiseerde, dubbel blind placebo-gecontroleerde studie plaats voor de preventieve behandeling van angio-oedeem aanvallen als gevolg van erfelijk angio-oedeem.

RUCONEST® wordt ook onderzocht in een fase II klinische studie voor de behandeling van acute aanvallen van angio-oedeem ten gevolge van erfelijk angio-oedeem bij kinderen van 2-13 jaar. Bovendien wordt de toepassing van het medicijn onderzocht voor de behandeling van andere ziektebeelden.

Pharmings technologieplatform omvat een uniek, in overeenstemming met GMP-maatstaven, gevalideerd proces voor de productie van pure recombinant humane eiwitten. Het heeft aangetoond industriële hoeveelheden van kwalitatief hoogwaardige recombinant humane eiwitten te kunnen produceren op een meer economische en minder immunogene wijze dan de gangbare op cell-line gebaseerde methoden.

Momenteel worden targets voor een enzymvervangingstherapie voor de ziekten van Pompe en Fabry geoptimaliseerd. Verder bevinden andere kandidaat-medicijnen zich in een vroege fase van ontwikkeling.

Pharming is een langdurig samenwerkingsverband aangegaan met de Shanghai Institute of Pharmaceutical Industry (“SIPI”), onderdeel van de Sinopharm Group (China), voor de gezamenlijke wereldwijde ontwikkeling van nieuwe medicijnen, te beginnen met een recombinant humane     Factor VIII voor de behandeling van hemofilie A. De preklinische ontwikkeling en productie zal volgens wereldwijde standaarden bij SIPI plaatsvinden. De klinische ontwikkeling zal gemeenschappelijk plaatsvinden, waarbij iedere partner de kosten voor de respectievelijke geografische gebieden voor haar rekening zal nemen.

Pharming verklaart dat Nederland ‘Lidstaat van Herkomst’ is overeenkomstig het geamendeerde artikel 5:25a lid 2 van de Wet op het Financieel Toezicht

Bezoek voor meer informatie de website van Pharming: www.pharming.com

Forward-looking statements

This press release of Pharming Group N.V. and its subsidiaries (“Pharming”, the “Company” or the “Group”) may contain forward-looking statements including without limitation those regarding Pharming’s financial projections, market expectations, developments, partnerships, plans, strategies and capital expenditures.

The Company cautions that such forward-looking statements may involve certain risks and uncertainties, and actual results may differ. Risks and uncertainties include without limitation the effect of competitive, political and economic factors, legal claims, the Company’s ability to protect intellectual property, fluctuations in exchange and interest rates, changes in taxation laws or rates, changes in legislation or accountancy practices and the Company’s ability to identify, develop and successfully commercialise new products, markets or technologies.

As a result, the Company’s actual performance, position and financial results and statements may differ materially from the plans, goals and expectations set forth in such forward-looking statements. The Company assumes no obligation to update any forward-looking statements or information, which should be taken as of their respective dates of issue, unless required by laws or regulations.

Contact

Pharming Group NV

Sijmen de Vries, CEO: T: +31 71 524 7400

Robin Wright, CFO : T: +31 71 524 7432

 

Lifespring Life Sciences Communication, Amsterdam

Leon Melens, Tel: +31 6 53 81 64 27

lmelens@lifespring.nl

print