• Conversies resulteren in nieuwe uitgifte van 7.558.479 gewone aandelen volgend op eerdere conversies eind januari
  • Totaalbedrag aan uitstaande aflosbare converteerbare obligaties afgenomen van €45 miljoen naar €39,7 miljoen
  • Geen betaling in contanten benodigd voor eerste aflossingstermijn, terwijl ook de tweede termijn hiermee nagenoeg is voldaan

Leiden, 3 februari 2017: Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”) (EURONEXT: PHARM) maakt bekend dat het nog eens 7.558.479 nieuwe aandelen heeft uitgegeven aan houders van de aflosbare obligatielening 2017/18, die nog meer van hun Obligaties hebben geconverteerd in aandelen in het kader van de aflossing van deze Obligaties. Deze conversie volgt op de eerdere conversie in 10.823.881 nieuwe aandelen aangekondigd op 26 januari jl. De twee conversies zijn verrekend met de geplande eerste én tweede aflossing van de Obligaties op 1 februari 2017 en 1 maart 2017. Hiermee is de eerste aflossing volledig voldaan en ook de tweede nagenoeg volledig.

De conversies vonden geheel plaats tegen de conversieprijs van de Aflosbare Obligaties van €0,289 per aandeel, vertegenwoordigende een premie van 30% ten opzichte van de 20 dagen volume gewogen gemiddelde prijs (“VWAP”) van €0,222 tot 18 november 2016, de werkdag voorafgaand aan de publicatie op 21 november 2016 van het Prospectus verband houdend met de Claimemissie, en welke de details bevatte van de Aflosbare Obligatielening; alsmede een premie van 41% ten opzichte van de claimprijs in de claimemissie die aan bestaande aandeelhouders op die dag werd aangeboden. Als gevolg van deze conversies is het totaalbedrag aan uitstaande Aflosbare Obligaties afgenomen van €45,0 miljoen naar €39,7 miljoen.

De nieuwe aandelen vertegenwoordigen 1,66% van het uitstaande aandelenkapitaal van de Onderneming op 31 december 2016, en 1,62% van het vergrote uitstaande aandelenkapitaal na de eerdere conversies gepubliceerd op 26 januari. Na deze uitgifte omvat het uitstaande aandelenkapitaal van Pharming 473.969.672 aandelen. 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, geldt het originele Engelstalige persbericht als leidend.

Over Pharming Group N.V.

Pharming is een gespecialiseerde biofarmaceutische onderneming gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten voor de veilige en effectieve behandeling van zeldzame aandoeningen en ziekten waarvoor nog geen therapieën voorhanden zijn.

Pharmings leidende medicijn RUCONEST® (conestat alfa) is een recombinant (DNA waarin een stukje menselijk DNA dat codeert voor het geneesmiddel, is ingelast) humane C1 esterase remmer, die is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met aanvallen van acuut erfelijk angio-oedeem in Europa, de Verenigde Staten, Israël en Zuid- Korea. In andere gebieden waar het nog geen marketingautorisatie heeft ontvangen is het medicijn is beschikbaar op ‘named-patient’ basis via het Global Access Programme (GAP) van (HAEi) de internationale patiëntenorganisatie (het HAEi- GAP).

RUCONEST® wordt in de Verenigde Staten sinds 8 december 2016 door Pharming zelfstandig gedistribueerd na terugkoop van de verkooprechten in Noord-Amerika van Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX/TSX: VRX).

RUCONEST® wordt door Pharming voorts zelf verkocht in Algerije, Andorra, Bahrein, België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Jordanië, Koeweit, Libanon, Luxemburg, Marokko, Nederland, Oman, Oostenrijk, Portugal, Qatar, Syrië, Spanje, Zwitserland, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en Jemen.

RUCONEST® wordt gedistribueerd door Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: SOBI) in de overige EU-landen en in Azerbeidzjan, Wit Rusland, Georgië, IJsland, Kazachstan, Liechtenstein, Noorwegen, Rusland, Servië en de Oekraïne.

RUCONEST® wordt in Argentinië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Panama en Venezuela gedistribueerd door Cytobioteck.

RUCONEST® wordt in Zuid Korea gedistribueerd door HyupJin Corporation en in Israël door Megapharm.

Met RUCONEST® vond dit jaar een fase II gerandomiseerde, dubbel blind placebo-gecontroleerde studie plaats voor de preventieve behandeling van angio-oedeem aanvallen als gevolg van erfelijk angio-oedeem.

RUCONEST® wordt ook onderzocht in een fase II klinische studie voor de behandeling van acute aanvallen van angio-oedeem ten gevolge van erfelijk angio-oedeem bij kinderen van 2-13 jaar. Bovendien wordt de toepassing van het medicijn onderzocht voor de behandeling van andere ziektebeelden.

Pharmings technologieplatform omvat een uniek, in overeenstemming met GMP-maatstaven, gevalideerd proces voor de productie van pure recombinant humane eiwitten. Het heeft aangetoond industriële hoeveelheden van kwalitatief hoogwaardige recombinant humane eiwitten te kunnen produceren op een meer economische en minder immunogene wijze dan de gangbare op cell-line gebaseerde methoden.

Momenteel worden targets voor een enzymvervangingstherapie voor de ziekten van Pompe en Fabry geoptimaliseerd. Verder bevinden andere kandidaat-medicijnen zich in een vroege fase van ontwikkeling.

Pharming is een langdurig samenwerkingsverband aangegaan met de Shanghai Institute of Pharmaceutical Industry (“SIPI”), onderdeel van de Sinopharm Group (China), voor de gezamenlijke wereldwijde ontwikkeling van nieuwe medicijnen, te beginnen met een recombinant humane Factor VIII voor de behandeling van hemofilie A. De preklinische ontwikkeling en productie zal volgens wereldwijde standaarden bij SIPI plaatsvinden. De klinische ontwikkeling zal gemeenschappelijk plaatsvinden, waarbij iedere partner de kosten voor de respectievelijke geografische gebieden voor haar rekening zal nemen.

Pharming verklaart dat Nederland ‘Lidstaat van Herkomst’ is overeenkomstig het geamendeerde artikel 5:25a lid 2 van de Wet op het Financieel Toezicht

Bezoek voor meer informatie de website van Pharming: www.pharming.com

Forward-looking Statements

This press release of Pharming Group N.V. and its subsidiaries (“Pharming”, the “Company” or the “Group”) may contain forward-looking statements including without limitation those regarding Pharming’s financial projections, market expectations, developments, partnerships, plans, strategies and capital expenditures.

The Company cautions that such forward-looking statements may involve certain risks and uncertainties, and actual results may differ. Risks and uncertainties include without limitation the effect of competitive, political and economic factors, legal claims, the Company’s ability to protect intellectual property, fluctuations in exchange and interest rates, changes in taxation laws or rates, changes in legislation or accountancy practices and the Company’s ability to identify, develop and successfully commercialise new products, markets or technologies.

As a result, the Company’s actual performance, position and financial results and statements may differ materially from the plans, goals and expectations set forth in such forward-looking statements. The Company assumes no obligation to update any forward-looking statements or information, which should be taken as of their respective dates of issue, unless required by laws or regulations.

Contact

Pharming Group N.V.

Sijmen de Vries, CEO: T: +31 71 524 7400

Robin Wright, CFO : T: +31 71 524 7432

LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam

Leon Melens :

T: +31 6 538 16 427

lmelens@lifespring.nl

FTI Consulting, Londen

Julia Phillips/ Victoria Foster Mitchell

T: +44 203 727 1136

 

print