Terugbetaling van Aflosbare Converteerbare Obligaties elimineert risico op 24% verwatering

Leiden, 16 mei 2017:  Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”) (Euronext Amsterdam: PHARM) heeft een nieuwe financiering ter waarde van US$100 miljoen afgesloten met Orbimed Advisors. De lening is aangewend voor de terugbetaling van de bestaande Aflosbare Converteerbare Obligaties 2017/2018, maar ook voor de herfinanciering van de lening van Silicon Valley Bank en Kreos Capital, samen met de daarmee verband houdende vergoedingen voor vervroegde aflossing en juridische en overige kosten. De overeenkomst met Orbimed, die aanvankelijk als een overbruggingsfaciliteit is opgezet, zal binnen zestig dagen worden vervangen door een leningsovereenkomst met een looptijd tot juni 2021 tegen de hieronder omschreven voorwaarden.

Hoofdpunten

  • Nieuwe vierjaars lening van US$100 (€91,7 miljoen) voor de herfinanciering tegen aantrekkelijker voorwaarden, voor de aflossing van in totaal €35,9 miljoen (US$39,1 miljoen) aan Aflosbare Converteerbare Obligaties en de herfinanciering  van de US$40 miljoen lening. De overige voorwaarden worden niet bekendgemaakt.
  •  Netto effect:
    • Vrijval van 124,2 miljoen aandelen gereserveerd in het maatschappelijk aandelenkapitaal voor conversie van de Aflosbare Converteerbare Obligaties, minus 9,2 miljoen warrants voor Orbimed. Hiermee is een mogelijke verwatering van circa 24% van bestaande aandeelhouders voorkomen
    • Aanzienlijke afname van de cash burn op korte termijn (door aflossingen en terugbetalingen) van circa €16,0 miljoen in 2017 en €8,0 miljoen in 2018. Deze besparingen kunnen ten goede komen aan commerciële inspanningen voor RUCONEST® en de verdere ontwikkeling van de pijplijn
  • De bestaande 5 jaars (2021) gewone Converteerbare Obligatielening van €11,8 miljoen blijft onveranderd
  • Geen materieel effect op het kasgeld niveau van de onderneming dat op €33 miljoen staat.

Klik hier om het hele pers bericht op te halen

print