Hoofdpunten:

  • Omzet over het volledige jaar van € 89,6 miljoen (US $101,2 miljoen), een stijging van 464% vergeleken met 2016
  • Recordomzet productverkopen in het vierde kwartaal van € 32,7 miljoen (US$ 39,2 miljoen), 26% hoger dan in Q3
  • De jaaromzet van productverkopen van € 88,7 miljoen waren 547% hoger dan in 2016 als gevolg van de wijziging van het 30% leverantieprijs-arrangement met een licentiepartner naar 100% directe verkoop in de VS, plus 156% onderliggende groei in productverkoop van RUCONEST®
  • Operationele winst in 2017 van € 21,9 miljoen
  • Netto contante winst op jaarbasis, inclusief rentebetalingen maar vóór eenmalige herfinancieringskosten en niet-contante aanpassingen bedroeg € 12,9 miljoen
  • Alleen al in het vierde kwartaal €21,4 miljoen netto cashtoename
  • Nettoverlies van € 80,0 miljoen, als gevolg van eenmalige herfinancieringskosten en (non-cash) aanpassingen voor de reservering voor toekomstige mijlpaalbetalingen en de reële waarde van de aflosbare en converteerbare obligaties, voornamelijk veroorzaakt door de sterke stijging van respectievelijk de omzet en de aandelenkoers tijdens 2017
  • Voor 2018 verwachten we dat Pharming opnieuw een positief resultaat zal behalen

Leiden, 7 maart 2018: Pharming Group NV (“Pharming” of “de Onderneming”) (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt de voorlopige (niet gecontroleerde) financiële resultaten over het boekjaar eindigend op 31 december 2017 bekend.

Pharming zal vandaag om 13:00 uur een conference call houden.

Inbelgegevens:  +31 (0) 20 709 5189; Participant pin code: 88691859#

Meer informatie over het online volgen van de presentatie is te vinden op pagina 13 van dit persbericht

Chief Executive Officer Sijmen de Vries zegt:

“De opmerkelijke groei van Pharming in 2017 was een direct gevolg van onze strategische keuze om de commerciële rechten op RUCONEST® in Noord-Amerika terug te kopen, alsmede van de implementatie van direct-marketing in de belangrijkste West-Europese markten. We hebben met succes een commerciële infrastructuur opgezet voor de ondersteuning van onze bestaande patiënten en uitbreiding van de patiëntenpopulatie die van RUCONEST® kan profiteren. Hierdoor realiseerden we in één jaar een omzetgroei van 547% en rapporteren we voor het eerst een jaar met operationele winstgevendheid. We bleven ook investeren in langetermijngroei door uitbreiding van de verbeterde toedieningsmethoden voor RUCONEST®, maar ook door verdere ontwikkeling van onze pijplijnprogramma’s voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry. Met ons steeds grotere bereik onder patiënten en de ontwikkeling van onze pijplijn hebben we er vertrouwen in dat we in staat zullen zijn significante waarde voor al onze stakeholders te blijven creëren.”

Toelichting van de CEO

Voor Pharming was 2017 een transformerend jaar. We bouwden krachtig voort op de fundamenten van de succesvolle overname van de commerciële rechten voor RUCONEST® in Noord-Amerika en bleven het product in alle belangrijke markten verder ontwikkelen. Dit leidde tot een toename van de productomzet met 547% van € 13,7 miljoen in 2016 tot € 88,7 miljoen in 2017. De groei kwam hoger uit dan de schattingen van analisten. Dit weerspiegelt zowel de onderliggende toename van de omzet van RUCONEST® met een groei van 156% op jaarbasis, als het toegenomen percentage van de opbrengst van die verkopen (van 30% tot 100%), doordat we overstapten van een arrangement voor een leverantieprijs naar het geheel zelfstandig realiseren van alle verkopen in de VS.

De groei in het derde en vierde kwartaal was gedeeltelijk het gevolg van tijdelijke tekorten door productieproblemen van bepaalde C1-esterase-HAE-therapieën van concurrenten in deze periode, zoals uiteengezet in ons financiële verslag over de eerste negen maanden van 2017 in oktober. Volgens recente berichten van die concurrenten is de bevoorradingssituatie in het vierde kwartaal gestabiliseerd.

Winstgevendheid is daar!

In 2016 hadden we ons gecommitteerd aan het behalen van operationele winstgevendheid in 2017. Ik ben dan ook  verheugd te kunnen melden dat we niet alleen over het hele jaar genomen operationeel winstgevend zijn geweest, maar dat ook ieder kwartaal waren. Het totale operationele bedrijfsresultaat over het jaar bedroeg € 21,9 miljoen (2016: verlies van € 11,5 miljoen), wat neerkomt op een operationele marge van meer dan 24%. Dit resultaat werd bereikt ondanks aanzienlijke investeringen in het bieden van ondersteuning aan patiënten tijdens de leveringsproblemen van concurrenten, alsmede in de snel opgebouwde marketing- en verkoopactiviteiten en het intensiveren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Daarnaast behaalden we een netto contante winst (gedefinieerd als het nettoresultaat exclusief eenmalige herfinancieringskosten en niet-contante aanpassingen) van in totaal € 12,9 miljoen.

Op het operationele bedrijfsresultaat kwamen vervolgens in mindering de reguliere financieringskosten en ook bijkomende eenmalige lasten met betrekking tot de in mei 2017 uitgevoerde herfinanciering en aanpassingen met betrekking tot een reservering voor toekomstige mijlpaalbetalingen en de aflosbare obligaties en gewone obligaties (die vrijwel allemaal gedurende het jaar werden afgelost), wat resulteerde in een nettoverlies. Sinds het einde van het boekjaar zijn alle resterende converteerbare obligaties geconverteerd en daarom wordt dit type aanpassing naar verwachting na het eerste kwartaal van 2018 niet meer voorzien.

Als gevolg van de aanhoudende omzetgroei denken we dat we in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk een of meer van de verkoop gerelateerde mijlpaalbetalingen aan Valeant zullen halen. Daarom hebben we op de balans een (non-cash) reservering genomen gebaseerd op een inschatting van toekomstige te betalen mijlpaalbetalingen en een overeenkomstige voorziening in de winst- en verliesrekening. Het voordeel hiervan is dat de betaling van de eerste mijlpaal geen invloed heeft op de winst in het kwartaal wanneer deze mijlpaal wordt bereikt en betaald. Dit is tekenend ons sterke vertrouwen in de prestaties van ons Amerikaanse commerciële team en het toenemende vertrouwen van patiënten in het gebruik van RUCONEST® als hun voorkeurstherapie bij de behandeling van angio-oedeem-aanvallen.

De verbeterde prestaties hebben ertoe bijgedragen dat Pharming in 2017 aanzienlijke waarde voor zijn aandeelhouders heeft gecreëerd, met een koersstijging van het aandeel gedurende het jaar van meer dan 400%.

Investeren in duurzame langetermijngroei

Eind 2016 hebben we een duidelijke groeistrategie uitgestippeld op basis van een geoptimaliseerde verkoopinfrastructuur die zou voldoen aan onze behoeften. In 2017 hebben we deze strategie daadwerkelijk uitgevoerd. We hebben een complete RUCONEST®-verkooporganisatie met uitgebreide ondersteuningsfuncties opgebouwd en hebben daarmee de bekendheid bij patiënten en artsen aanzienlijk weten te vergroten, wat heeft geleid tot een sterke groei in de verkopen van RUCONEST® op de Amerikaanse markt. We beschikken nu over een zeer ervaren HAE-verkoopteam voor zeldzame aandoeningen, een uitstekend medical science liaison team en een ervaren en zeer capabele managementteam-expert op het gebied van marketing, verkoop, commerciële activiteiten, markttoegang en patiëntenondersteuning.

We zijn nu ook gestart met serieuze direct-marketing in de belangrijkste landen van West-Europa, met een eerste toegang en goede opbrengsten in Frankrijk en het VK en aanhoudende groei in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Zij het vanaf een bescheiden basis, was in 2017 als gevolg van dit alles sprake van een sterke groei van de Europese directe verkopen.

Duidelijke productdifferentiatie

De HAE-markt is dynamisch. De productkeuze in HAE (erfelijk Angio-Oedeem) is toegenomen en zal blijven toenemen en veranderen omdat nieuwe producten voor profylaxe op de markt komen. RUCONEST® heeft een uniek concurrentievoordeel omdat het het enige product blijft met het potentieel om te worden goedgekeurd voor zowel profylaxe als behandeling van aanvallen van erfelijk angio-oedeem met dezelfde doseringen. Om het gemak van RUCONEST® voor patiënten te vergroten, ontwikkelen we ook nieuwe vormen van RUCONEST® met nieuwe toedieningsmethoden, waaronder subcutane en intramusculaire injectie.

Als gevolg van het nemen van directe controle over de belangrijke EU- en VS-markten, opereren we nu met een gepaste commerciële aanwezigheid in zowel West-Europa als de VS en kunnen we ons volledig richten op het nakomen van onze inzet om in 2018 nettowinst te gaan maken.

De ondersteuning, expertise en gedrevenheid van al onze mensen maakt Pharming tot wat het nu is. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers en al onze investeerders, partners en kredietverschaffers danken voor hun steun en toewijding gedurende het hele jaar 2017. Dit heeft ons in het bijzonder in staat heeft gesteld om de commerciële ontwikkeling van onze onderneming door te voeren om een platform te creëren voor het realiseren van significante groei.

We kijken vol vertrouwen uit naar een verdere versnelling van Pharmings groei in 2018, met een stijgende omzet, veelbelovende producten in de pijplijn en nieuwe kansen voor een voortgaande groei van de aandeelhouderswaarde.

Leiden, 7 maart 2018

Sijmen de Vries
Chief Executive Officer en Voorzitter van de Raad van Bestuur

Klik hier voor het volledige persbericht

print