93% hogere omzet uit productverkopen en 110% hogere operationele winst in vergelijking met het eerste kwartaal van 2017
Voor de eerste maal netto-winstgevendheid voor Pharming

Leiden, 17 mei 2018: Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”) (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt haar (niet-gecontroleerde) resultaten over het eerste kwartaal 2018 eindigend op 31 maart bekend.

Operationele hoofdpunten

 • Investering in commerciële teams en aanhoudende onderliggende vraag naar RUCONEST® in de VS na stabilisatie van bevoorradingstekorten bij belangrijke concurrenten drijven groei en een hogere patiënt-retentie;
 • FDA accepteert ingediende file voor goedkeuring van aanvullende biologics-licentie voor toepassing van RUCONEST® bij de preventie van erfelijk angio-oedeem-aanvallen; actiedatum vastgesteld voor 21 september 2018;
 • Voortgaande voorbereiding voor de start van de klinische ontwikkeling van nieuwe indicaties voor RUCONEST®. Deze zullen samen met vooraanstaande deskundigen worden toegelicht tijdens een live gewebcaste Capital Markets Briefing op donderdag 21 juni 2018 in New York.

Financiële hoofdpunten

 • De netto productverkopen stegen op vergelijkbare basis met 93% tot € 29,3 miljoen (Q1 2017: € 15,2 miljoen), voornamelijk als gevolg van de aanhoudende onderliggende groei van de omzet uit de Amerikaanse verkopen en ondanks een waardevermindering van 15% van de Amerikaanse dollar in dezelfde periode;
 • De onderliggende productverkopen namen toe met 122% ten opzichte van Q1 2017;
 • De totale omzet steeg met 90% tot € 29,5 miljoen (inclusief € 0,2 miljoen licentieomzet) vergeleken met € 15,5 miljoen in het eerste kwartaal van 2017 (inclusief € 0,3 miljoen licentieomzet);
 • De operationele winst steeg met 110% tot € 8,2 miljoen, vergeleken met € 3,9 miljoen in het eerste kwartaal van 2017 en een positief operationeel resultaat van € 21,9 miljoen over het volledige jaar 2017, ondanks de gestegen marketingkosten in de VS en toegenomen R&D-uitgaven;
 • Eerste netto kwartaalwinst van de Onderneming van € 3,3 miljoen, vergeleken met een verlies van € 5,7 miljoen in Q1 van 2017, voornamelijk als gevolg van de sterke verkoopprestaties. Daarnaast profiteerde Pharming van een daling van de niet-contante financieringskosten die moesten worden getoond onder IFRS in verband met de verschillende Converteerbare Obligaties die werden geconverteerd of afgelost rond het jaareinde.
 • De eigen vermogenspositie verbeterde van € 18,8 miljoen in december 2017 (maart 2017:         € 28,9 miljoen) tot € 31,6 miljoen eind maart 2018, voornamelijk als gevolg van de nettowinst van € 3,3 miljoen en de schuldreductie door de aflossing van obligaties;
 • De voorraden namen toe van € 18,3 miljoen eind 2017 tot € 21,6 miljoen aan het eind van het eerste kwartaal van 2018, grotendeels als gevolg van de hogere vraag in de VS en het bieden van extra capaciteit om verdere potentiële voorraadtekorten bij concurrenten te dekken. Dit resulteerde in een groter deel van de voorraden dat werd vastgehouden in de einddoseringsvorm van het product in plaats van grondstoffen, die normaliter worden gewaardeerd tegen een lagere boekwaarde per eenheid;
 • Conversies door alle resterende obligatiehouders tijdens het kwartaal leidden ertoe dat er thans geen schuldinstrumenten meer uitstaan, afgezien van de leningsfaciliteit met Orbimed Advisors, waarvoor de kwartaalsgewijze aflossingen zullen starten in het derde kwartaal van dit lopende boekjaar;
 • De kaspositie van de Onderneming bleef stabiel op € 59,8 miljoen (december 2017: € 60,0 miljoen, en € 27,6 miljoen op 31 maart 2017), grotendeels als gevolg van de toegenomen bereiding van de productvoorraad en bijkomende aanloopkosten in verband met investeringen in de ontwikkeling van nieuwe producten;
 • Als gevolg van de gestegen aandelenkoers tussen januari 2017 en maart 2018, werd Pharming in maart 2018 toegelaten tot de SmallCap-index van Euronext Amsterdam (AScX).

Chief Executive Officer van Pharming, Sijmen de Vries, zegt in reactie:

“De opmerkelijke groei van 2017 heeft zich in 2018 gecontinueerd. En ik ben bovendien bijzonder verheugd ons allereerste netto winstgevende kwartaal te kunnen rapporteren;  eveneens een belangrijke mijlpaal voor Pharming. Investeringen in ons commerciële team alsmede de aanhoudende onderliggende vraag naar RUCONEST® in de VS vormen belangrijke stimulansen voor deze groei. We zien ook goede patiëntretentiecijfers na de stabilisatie van het aanbod van concurrerende producten, wat een bewijs is voor de werkzaamheid van RUCONEST®. We zijn ervan overtuigd dat we met ons toenemende bereik onder patiënten en onze zich ontwikkelende pijplijn aanzienlijke waarde kunnen blijven leveren aan onze patiënten en andere belanghebbenden.”

Toelichting

Het eerste kwartaal van 2018  verliep zeer positief voor Pharming. We kwamen uit een periode met hoge druk op de productie en leveranties in Q4 2017, toen beide toonaangevende profylaxe-productleveranciers in de VS te maken kregen met leveringsproblemen (wat zich in een geval uitbreidde tot Europa). Dit resulteerde in extra verkoop en gedoneerde productvoorraden aan het einde van het vierde kwartaal van 2017.  Als een  verantwoordelijk opererende farmaceutische partner bleven we RUCONEST® op recept (ook gratis) leveren zodat geen patiënt zonder een door hun arts voorgeschreven C1-esteraseremmer zou komen te zitten.

Deze patiënten hebben zelf de betrouwbaarheid, veiligheid en effectiviteit van RUCONEST® kunnen ervaren. Als bewijs van de werkzaamheid zijn veel van hen op onze therapie blijven zitten, ondanks de stabilisatie van de crisis in de aanvoer van de uit bloedplasma geproduceerde producten in december 2017.

We blijven goede voortgang boeken in de groei van de behandeling van acute erfelijke angio-oedeem (HAE) -aanvallen. Als gevolg hiervan lag de omzet in de VS in dit kwartaal voor op het voorgaande kwartaal ($34,3 miljoen vergeleken met $33,8 miljoen voor het vierde kwartaal van 2017). Belangrijk is dat deze sterke verkoopprestaties ertoe hebben geleid dat Pharming voor het eerst een nettowinst over een kwartaal realiseerde.

Pharming investeert in de verdere verbetering van het toedieningsgemak van RUCONEST®. Onze R&D-mensen hebben nieuwe formuleringen van RUCONEST® ontwikkeld die worden getest in klinische onderzoeken die binnenkort de werkzaamheid bij intramusculaire en subcutane toediening van kleinere injecties en andere meer praktische toepassingen van RUCONEST® zullen aantonen.

Toelichting nieuwe indicaties RUCONEST® en overige pijplijnprogramma’s

In onze resultaten over het jaar 2017 meldden we aanvullende indicaties voor RUCONEST® te onderzoeken. Het doel van de Capital Markets Briefing op 21 juni is om meer details te geven over de voortgang met RUCONEST® in HAE en over de vooruitzichten voor deze nieuwe indicaties voor RUCONEST®. De presentatie zal zijn gelardeerd met bijdragen van vooraanstaande artsen in de betreffende specialismen inclusief uiteenzettingen waarom we menen dat RUCONEST® geheel, dan wel deels, een oplossing voor deze momenteel nog onvervulde medische behoeften zou kunnen zijn. We zullen ook onze klinische plannen en tijdlijnen voor de studies hiervoor toelichten, alsmede een update geven van ons pijplijnprogramma voor de ziekte van Pompe.

We rapporteren onze resultaten ook voor de eerste keer in Amerikaanse dollars, zoals weergegeven  op pagina’s 11-13 hieronder.

We zijn vol vertrouwen over een aanhoudende groei van Pharming in de rest van 2018, met een hogere omzet, een nieuwe en zeer opwindende pijplijn en nieuwe mogelijkheden voor vergroting van de aandeelhouderswaarde.

Over Pharming Group N.V.

Pharming is een gespecialiseerde farmaceutische onderneming die innovatieve producten ontwikkelt voor de veilige, effectieve behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Pharming’s leidende product, RUCONEST® (conestat alfa), is een recombinante humane C1-esteraseremmer die is goedgekeurd voor de behandeling van acute erfelijke angio-oedeem (“HAE”) -aanvallen bij patiënten in Europa, de VS, Israël en Zuid-Korea. Het product is beschikbaar op naam-patiëntbasis in andere gebieden waar het nog geen handelsvergunning heeft verkregen.

RUCONEST® wordt gedistribueerd door Pharming in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Pharming heeft commerciële verkooprechten in Algerije, Andorra, Bahrein, België, Ierland, Jordanië, Koeweit, Libanon, Marokko, Oman, Portugal, Qatar, Syrië, Spanje, Zwitserland, Tunesië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen. In sommige van deze landen wordt RUCONEST® op named-patient’ basis beschikbaar gesteld in samenwerking met het HAEi Global Access Program (GAP).

RUCONEST® wordt gedistribueerd door de Zweedse Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: SOBI) in de andere EU-landen, en in Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, IJsland, Kazachstan, Liechtenstein, Noorwegen, Rusland, Servië en Oekraïne.

RUCONEST® wordt gedistribueerd in Argentinië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Panama en Venezuela door Cytobioteck, in Zuid-Korea door HyupJin Corporation en in Israël door Megapharm.

RUCONEST® heeft onlangs een klinische studie afgerond voor de behandeling van HAE bij jonge kinderen (2-13 jaar oud) en wordt ook geëvalueerd voor verschillende aanvullende vervolgindicaties.

Pharming’s technologieplatform bevat een uniek, GMP-compatibel gevalideerd proces voor de productie van pure recombinante menselijke eiwitten waarvan bewezen is dat ze in staat zijn om industriële hoeveelheden van recombinante humane eiwitten van hoge kwaliteit te produceren op een meer economische en minder immunogenetische manier in vergelijking met de huidige op cellijn gebaseerde methoden. Leads voor enzymvervangingstherapie (“ERT”) voor de ziekten van Pompe en Fabry worden momenteel geoptimaliseerd, waarbij aanvullende programma’s zonder ERT ook in een vroeg stadium worden onderzocht.

Pharming heeft een langetermijnpartnerschap met het China State Institute of Pharmaceutical Industry (“CSIPI”), een onderneming van Sinopharm, voor gezamenlijke wereldwijde ontwikkeling van nieuwe producten, te beginnen met recombinante menselijke factor VIII voor de behandeling van hemofilie A. Pre-klinische ontwikkeling en productie vindt plaats naar wereldwijde standaarden op CSIPI en zal worden gefinancierd door CSIPI. Klinische ontwikkeling zal worden gedeeld tussen de partners waarbij elke partner de kosten voor hun territoria onder het partnerschap neemt.

Pharming heeft verklaard dat Nederland haar “lidstaat van herkomst” is in de zin van het gewijzigde artikel 5: 25a lid 2 van de Wet op het financieel toezicht.

Aanvullende informatie is beschikbaar op de Pharming-website: www.pharming.com

Verklaringen gericht op de toekomst

Dit persbericht van Pharming Group NV en haar dochterondernemingen (“Pharming”, de “Vennootschap” of de “Groep”) kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot Pharming’s financiële projecties, marktverwachtingen, ontwikkelingen, partnerschappen, plannen, strategieën en kapitaaluitgaven.

De Onderneming waarschuwt dat dergelijke vooruitblikkende verklaringen bepaalde risico’s en onzekerheden kunnen inhouden en kunnen verschillen van de werkelijke resultaten. Risico’s en onzekerheden omvatten, zonder beperking, het effect van concurrerende, politieke en economische factoren, juridische claims, het vermogen van het bedrijf om intellectueel eigendom te beschermen, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, wijzigingen in belastingwetten of -tarieven, wijzigingen in wetgeving of boekhoudpraktijken en het vermogen om nieuwe producten, markten of technologieën te identificeren, ontwikkelen en met succes te commercialiseren.

Dientengevolge kunnen de werkelijke prestaties, positie en financiële resultaten en verklaringen van de Onderneming wezenlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die zijn uiteengezet in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. De Onderneming neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie bij te werken, welke moeten worden genomen vanaf de respectieve uitgiftedata, tenzij vereist door wet- of regelgeving.

Voor meer informatie:

Pharming Group N.V.

Sijmen de Vries, CEO, Tel: +31 71 524 7400

Robin Wright, CFO,  Tel: +31 71 524 7432

FTI Consulting:

Julia Phillips/ Victoria Foster Mitchell, Tel: +44 203 727 1136

Lifespring Life Sciences Communication

Leon Melens, Tel: +31 6 53 81 64 27

 

Klik hier voor het volledige pers bericht.

print