Uitoefening van 6.240.000 managementopties, waardoor het belang van het management in Pharming met 26% is toegenomen

Leiden, 30 juli 2018: Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”) (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt bekend dat het een totaal van 6.240.000 nieuwe aandelen heeft uitgegeven na uitoefening van opties die een totaal van 6.240.000 aandelen vertegenwoordigen. De nieuwe aandelen betekenen een toename van het aantal uitgegeven aandelen van 1,02%. Als resultaat van deze uitoefening, inclusief aandelen die moesten worden verkocht om zowel de verplichte onmiddellijke inhouding van de Nederlandse inkomstenbelasting volgend op de uitoefening, alsook de uitoefenprijs van alle uitgeoefende opties te kunnen voldoen, vergrootten de betreffende leden van het management hun aandelenbezit in Pharming met 26% van 5.945.458 tot 7.475.126.

Twee leden van de Raad van Bestuur hebben optieregelingen die aflopen binnen de komende 9 maanden, wat neerkomt op een totaal van 19,2 miljoen aandelen. Om de uitoefening van een dergelijk groot aantal opties in een keer te voorkomen – en daarmee de daaruit voortvloeiende verkoop van het grootste deel van deze aandelen voor de financiering van inkomstenbelasting en optierechtkoersen op hetzelfde moment van uitoefening, waardoor bijna 3% van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Onderneming in korte tijd op de markt zou komen – namen de optiehouders het besluit om de uitoefening uit te spreiden over zoveel mogelijk open tijdvakken die hen als insiders tot die vervaldatum konden worden toegekend, om zo het effect op de Pharming-aandelenkoers zo beperkt mogelijk te houden.

Conform de standaardregeling voor uitoefening van aandelenopties voor werknemers in beursgenoteerde bedrijven over de hele wereld, worden Pharming-aandelenopties uitgeoefend door (i) de uitoefening van de opties en vervolgens (ii) de verkoop op de open markt van een zodanig deel van de resulterende aandelen als voor de optiehouder vereist is voor betaling van: (a) de uitoefenprijs van de opties aan de Onderneming en :(b) de inkomstenbelasting verschuldigd op de winst zoals bepaald aan de hand van de fiscale omstandigheden van de optiehouder tegen het marginale belastingtarief. In het geval van een grote uitoefening van opties in Nederland resulteert dit standaard in de verkoop van het grootste deel van de optieaandelen op de markt om aan deze twee vereisten te voldoen.

Dr Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming, zegt in een toelichting:

“De Raad van Bestuur hecht zeer veel belang aan het succes van Pharming en we zijn dan ook bijzonder verheugd dat we onze optieposities nu hebben kunnen converteren in aandelen Pharming. We begrijpen dat sommige waarnemers zich niet bewust waren van de vereiste verkoop van aanzienlijke hoeveelheden aandelen die nodig waren voor de betaling van de uitoefenprijs en de belastingverplichtingen die door deze uitoefening waren ontstaan.”

Er is ons gevraagd waarom onze aandelenkoers de laatste tijd zo volatiel is geweest. Een belangrijke reden is, zo vermoeden we, gelegen in het feit dat kleine aandeelhouders hun aandelen aanhouden bij brokers die, meestal zonder medeweten van de aandeelhouders, regelmatig hun aandelen uitlenen tegen betaling, aan instellingen die gespecialiseerd zijn in geautomatiseerde short-selling (op korte termijn) van aandelen. De short-sell instelling verkoopt daarbij tegen de marktprijs veel aandelen die het in de ochtend niet daadwerkelijk bezit, waardoor neerwaartse druk op de aandelenkoers ontstaat. Deze druk wordt vervolgens versterkt door (kleine) aandeelhouders die deze verkopen volgen, waarna de short-seller op zijn beurt de voorraad ‘s middags tegen de laagste prijs weer terugkrijgt om aan zijn verkoopverplichtingen te voldoen, waardoor op die dag door de short- seller een nettoresultaat wordt behaald.

Herziene aandelenkapitaalstructuur

26 July 2018 Uitgegeven aandelen Gereserveerde aandelen 31 July 2018
Aandelen
Warrants
Opties
LTIP
610,411,871
1,222,711
37,598,274
8,063,864
6,240,000  

(6,240,000)

616,651,871
1,222,711
31,358,274
8,063,864
Uitgegeven 657,296,716 657,296,716
Beschikbaar voor uitgifte 142,703,284 142,703,284
Maatschappelijk kapitaal 800,000,000 800,000,000

 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, geldt het originele Engelstalige persbericht als leidend.

Over Pharming Group N.V.

Pharming is een gespecialiseerde farmaceutische onderneming die innovatieve producten ontwikkelt voor de veilige, effectieve behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Pharming’s leidende product, RUCONEST® (conestat alfa), is een recombinante humane C1-esteraseremmer die is goedgekeurd voor de behandeling van acute erfelijke angio-oedeem (“HAE”) -aanvallen bij patiënten in Europa, de VS, Israël en Zuid-Korea. Het product is beschikbaar op naam-patiëntbasis in andere gebieden waar het nog geen handelsvergunning heeft verkregen.

RUCONEST® wordt gedistribueerd door Pharming in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Pharming heeft commerciële verkooprechten in Algerije, Andorra, Bahrein, België, Ierland, Jordanië, Koeweit, Libanon, Marokko, Oman, Portugal, Qatar, Syrië, Spanje, Zwitserland, Tunesië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen. In sommige van deze landen wordt RUCONEST® op named-patient’ basis beschikbaar gesteld in samenwerking met het HAEi Global Access Program (GAP).

RUCONEST® wordt gedistribueerd door de Zweedse Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: SOBI) in de andere EU-landen, en in Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, IJsland, Kazachstan, Liechtenstein, Noorwegen, Rusland, Servië en Oekraïne.

RUCONEST® wordt gedistribueerd in Argentinië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Panama en Venezuela door Cytobioteck, in Zuid-Korea door HyupJin Corporation en in Israël door Megapharm.

RUCONEST® heeft onlangs een klinische studie afgerond voor de behandeling van HAE bij jonge kinderen (2-13 jaar oud) en wordt ook geëvalueerd voor verschillende aanvullende vervolgindicaties.

Pharming’s technologieplatform bevat een uniek, GMP-compatibel gevalideerd proces voor de productie van pure recombinante menselijke eiwitten waarvan bewezen is dat ze in staat zijn om industriële hoeveelheden van recombinante humane eiwitten van hoge kwaliteit te produceren op een meer economische en minder immunogenetische manier in vergelijking met de huidige op cellijn gebaseerde methoden. Leads voor enzymvervangingstherapie (“ERT”) voor de ziekten van Pompe en Fabry worden momenteel geoptimaliseerd, waarbij aanvullende programma’s zonder ERT ook in een vroeg stadium worden onderzocht.

Pharming heeft een langetermijnpartnerschap met het China State Institute of Pharmaceutical Industry (“CSIPI”), een onderneming van Sinopharm, voor gezamenlijke wereldwijde ontwikkeling van nieuwe producten, te beginnen met recombinante menselijke factor VIII voor de behandeling van hemofilie A. Pre-klinische ontwikkeling en productie vindt plaats naar wereldwijde standaarden op CSIPI en zal worden gefinancierd door CSIPI. Klinische ontwikkeling zal worden gedeeld tussen de partners waarbij elke partner de kosten voor hun territoria onder het partnerschap neemt.

Pharming heeft verklaard dat Nederland haar “lidstaat van herkomst” is in de zin van het gewijzigde artikel 5: 25a lid 2 van de Wet op het financieel toezicht.

Aanvullende informatie is beschikbaar op de Pharming-website: www.pharming.com

Verklaringen gericht op de toekomst

Dit persbericht van Pharming Group NV en haar dochterondernemingen (“Pharming”, de “Vennootschap” of de “Groep”) kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot Pharming’s financiële projecties, marktverwachtingen, ontwikkelingen, partnerschappen, plannen, strategieën en kapitaaluitgaven.

De Onderneming waarschuwt dat dergelijke vooruitblikkende verklaringen bepaalde risico’s en onzekerheden kunnen inhouden en kunnen verschillen van de werkelijke resultaten. Risico’s en onzekerheden omvatten, zonder beperking, het effect van concurrerende, politieke en economische factoren, juridische claims, het vermogen van het bedrijf om intellectueel eigendom te beschermen, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, wijzigingen in belastingwetten of -tarieven, wijzigingen in wetgeving of boekhoudpraktijken en het vermogen om nieuwe producten, markten of technologieën te identificeren, ontwikkelen en met succes te commercialiseren.

Dientengevolge kunnen de werkelijke prestaties, positie en financiële resultaten en verklaringen van de Onderneming wezenlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die zijn uiteengezet in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. De Onderneming neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie bij te werken, welke moeten worden genomen vanaf de respectieve uitgiftedata, tenzij vereist door wet- of regelgeving.

Voor meer informatie:

Pharming Group N.V.

Sijmen de Vries, CEO, Tel: +31 71 524 7400

Robin Wright, CFO,  Tel: +31 71 524 7432

FTI Consulting:

Julia Phillips/ Victoria Foster Mitchell, Tel: +44 203 727 1136

Lifespring Life Sciences Communication

Leon Melens, Tel: +31 6 53 81 64 27

print