Overslaan en naar de inhoud gaan

APDS is een primaire immunodeficiëntie (PID) waarbij witte bloedcellen in het immuunsysteem niet correct werken, en vooral de zogenoemde  B- en T-cellen. Normaal gesproken herkennen en vallen deze cellen virussen en bacteriën aan om infectie te voorkomen. Bij APDS zijn de witte bloedcellen abnormaal, zodat deze patiënten vaak regelmatig infecties hebben, vooral in de luchtwegen en longen, wat na verloop van tijd kan leiden tot een aandoening die bronchiëctasie wordt genoemd. Deze langdurige toestand beschadigt de doorgangen die van de luchtpijp naar de longen (bronchiën) leiden en kan aanzienlijke ademhalingsproblemen veroorzaken. Bovendien kunnen patiënten een groter risico lopen om aandoeningen te ontwikkelen die verband houden met de overproductie van witte bloedcellen (zoals gezwollen lymfeklieren en lymfoom). APDS treft ongeveer 1-2 per miljoen wereldwijd en er is momenteel geen specifieke farmacologische behandeling beschikbaar, in plaats daarvan zijn de behandelingsopties beperkt tot symptoomreductie.

APDS is een aandoening die het immuunsysteem aantast. Personen met de aandoening hebben vaak een laag aantal witte bloedcellen, die normaal vreemde indringers, zoals virussen en bacteriën, herkennen en aanvallen om infectie te voorkomen. Vanaf hun kindertijd ontwikkelen mensen met APDS terugkerende infecties, vooral in de longen, sinussen en oren. Na verloop van tijd kunnen terugkerende luchtweginfecties leiden tot een aandoening die bronchiëctasie wordt genoemd en die de doorgangen van de luchtpijp naar de longen (bronchiën) beschadigt en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. APDS treft ongeveer 1-2 per miljoen wereldwijd en er is momenteel geen goedgekeurde behandeling beschikbaar.

Pharming bestudeert in samenwerking met partner Novartis momenteel leniolisib voor de evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van leniolisib bij patiënten met APDS. De fase 2/3 registratiestudie bestaat uit twee opeenvolgende delen.  Het eerste deel met zes patiënten betrof een open-label dosisverhogingsstudie die was ontworpen om de veiligheid, verdraagbaarheid, farmaco-dynamiek en farmacokinetiek van leniolisib te beoordelen, en een onderzoek voor het bepalen van de dosering is sindsdien is voltooid. Het tweede deel betreft een gerandomiseerde, geblindeerde, placebogecontroleerde studie waaraan 30 extra patiënten deelnamen en die is opgezet om de werkzaamheid van leniolisib bij APDS-patiënten te beoordelen (NCT: NCT02435173). De co-primaire eindpunten van het tweede deel van de studie zijn (i) verandering in de grootte van laesies ten opzichte van de uitgangswaarde en (ii) verandering in de uitgangswaarde in het percentage f naïeve B-cellen ten opzichte van het totale aantal B-cellen.

Leniolisib is een kleine molecuul-remmer van de delta-isovorm van de 110 kilodalton, of kDa, katalytische subeenheid van klasse IA PI3K met immunomodulerende en mogelijk antineoplastische activiteiten. Leniolisib remt de productie van fosfatidylinositol-3-4-5-trisfosfaat of PIP3. PIP3 dient als een belangrijke cellulaire boodschapper die specifiek het proteïne-serine/threonine kinase AKT activeert (via PDK1) en reguleert een groot aantal celfuncties zoals proliferatie, differentiatie, cytokineproductie, celoverleving, angiogenese en metabolisme. In tegenstelling tot PI3K-alfa en PI3K-bèta, die alomtegenwoordig tot expressie worden gebracht, worden PI3K-delta en PI3K-gamma voornamelijk tot expressie gebracht in cellen die van hematopoëtische oorsprong zijn. De centrale rol van PI3K-delta bij het reguleren van talrijke functies van cellen van het adaptieve immuunsysteem (B-cellen en T-cellen) en het aangeboren immuunsysteem (neutrofielen, mestcellen en macrofagen) geeft sterk aan dat de PI3K-delta een geldige en potentieel effectief therapeutisch doelwit voor verschillende immuunziekten.

Dit onderzoek werd tijdelijk stopgezet vanwege COVID-19, maar is sindsdien hervat. Onder voorbehoud van COVID-19-gerelateerde vertragingen, worden gegevens verwacht in de tweede helft van 2021, gevolgd door beoordeling door regelgevende instanties in de eerste helft van 2022. Na goedkeuring wordt de lancering van het medicijn voorzien voor de tweede helft van 2022.
 

 

Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies. Bekijk de cookie instellingen pagina voor meer informatie Accepteren Weigeren