Warranthouders oefenen zonder contante betaling warrants uit die 9.174.372 aandelen vertegenwoordigen, wat het fully diluted aandelenkapitaal verder verkleint met 2.859.137 aandelen

Medewerkers en management oefenen 3.146.296 opties uit

Leiden, 12 maart 2018: Pharming Group N.V. Pharming Group N.V (de “Onderneming”), (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt bekend dat het in de periode van 7 tot 9 maart in totaal 6.315.235 nieuwe aandelen heeft uitgegeven na de uitoefening van warrants die een totaal vertegenwoordigen van 9.174.372 aandelen.

Er blijven nu nog niet uitgeoefende warrants over die in totaal slechts 1.360.035 aandelen vertegenwoordigen, ofwel 0,23% van het geplaatste kapitaal. Dit betekent dat, zoals vorige week aangekondigd als onderdeel van de voorlopige resultaten van 2017, alle converteerbare obligaties zijn geconverteerd en nu ook bijna alle warrants zijn uitgeoefend.

Aangezien de Onderneming bovendien haar eerste open periode had in meer dan een jaar, hebben sommige medewerkers en een lid van de Raad van Bestuur een aantal van hun opties uitgeoefend net vóór hun vervaldatum en hebben zij voor een voldoende bedrag aan verkregen aandelen verkocht om de kosten van uitoefening en belastingen te dekken. Dienovereenkomstig werden 3.146.296 opties uitgeoefend, sommige zonder contante betaling, resulterend in 2.895.296 uitgegeven aandelen om aan deze opties te voldoen.

Het totaal aantal uitgegeven aandelen sinds de aankondiging van het voorlopige jaarresultaat op 7 maart 2018 bedroeg 9.210.531, wat overeenkomt met 1,57% van het geplaatste aandelenkapitaal onmiddellijk voorafgaand aan de uitgiften.

De uitoefening zonder contante betaling van warrants en opties in aandelen vermindert het fully diluted aandelenkapitaal met 3.109.137 aandelen, wat nu staat op 655.758.912.

Dr Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming, zegt in reactie:

“Deze uitoefening van warrants elimineert bijna geheel de volledige overhang op het aandeel, vertegenwoordigd door de financiële instrumenten die nodig waren voor de financiering van de terugkoop van de Noord-Amerikaanse rechten voor RUCONEST® en de daaropvolgende herfinanciering van de oorspronkelijke deal tegen betere voorwaarden, welke leidde tot een aanzienlijke reductie van het toekomstige verwateringsrisico voor aandeelhouders. Pharming is hierdoor nu een sterk groeiende en winstgevende onderneming geworden die een aanzienlijke kasstroom genereert waarmee het kan investeren in een acceleratie van toekomstige groei.”

“Voor 2018 blijven we vertrouwen in het vooruitzicht van een voortgaande toename van de omzet, het genereren van een hoger positief operationeel resultaat en het realiseren van netto-winstgevendheid, waarmee we waarde blijven genereren voor al onze stakeholders.”

Structuur aandelenkapitaal

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, geldt het Engelstalige persbericht als leidend

Over Pharming Group N.V.

Pharming is een gespecialiseerde biofarmaceutische onderneming gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten voor de veilige en effectieve behandeling van zeldzame aandoeningen en ziekten waarvoor nog geen therapieën voorhanden zijn.

Pharmings leidende medicijn RUCONEST® (conestat alfa) is een recombinant (DNA waarin een stukje menselijk DNA dat codeert voor het geneesmiddel, is ingelast) humane C1 esterase remmer, die is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met aanvallen van acuut erfelijk angio-oedeem in Europa, de Verenigde Staten, Israël en Zuid- Korea. In andere gebieden waar het nog geen marketingautorisatie heeft ontvangen is het medicijn is beschikbaar op ‘named-patient’ basis via het Global Access Programme (GAP) van (HAEi) de internationale patiëntenorganisatie (het HAEi- GAP).

RUCONEST® wordt door Pharming zelf verkocht in Algerije, Andorra, Bahrein, België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Jordanië, Koeweit, Libanon, Luxemburg, Marokko, Nederland, Oman, Oostenrijk, Portugal, Qatar, Syrië, Spanje, Zwitserland, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, De Verenigde Staten van Amerika en Jemen.

RUCONEST® wordt gedistribueerd door Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: SOBI) in de overige EU-landen en in Azerbeidzjan, Wit Rusland, Georgië, IJsland, Kazachstan, Liechtenstein, Noorwegen, Rusland, Servië en de Oekraïne.

RUCONEST® wordt in Argentinië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Panama en Venezuela gedistribueerd door Cytobioteck.

RUCONEST® wordt in Zuid Korea gedistribueerd door HyupJin Corporation en in Israël door Megapharm.

Een fase II klinische studie voor de behandeling van acute aanvallen van angio-oedeem ten gevolge van erfelijk angio-oedeem bij kinderen van 2-13 jaar met RUCONEST® werd recentelijk afgerond.  Bovendien wordt de toepassing van het medicijn onderzocht voor de behandeling van andere ziektebeelden.

Pharmings technologieplatform omvat een uniek, in overeenstemming met GMP-maatstaven, gevalideerd proces voor de productie van pure recombinant humane eiwitten. Het heeft aangetoond industriële hoeveelheden van kwalitatief hoogwaardige recombinant humane eiwitten te kunnen produceren op een meer economische en minder immunogene wijze dan de gangbare op cell-line gebaseerde methoden.

Momenteel worden targets voor een enzymvervangingstherapie voor de ziekten van Pompe en Fabry geoptimaliseerd. Verder bevinden andere kandidaat-medicijnen zich in een vroege fase van ontwikkeling.

Pharming is een langdurig samenwerkingsverband aangegaan met de Shanghai Institute of Pharmaceutical Industry (“SIPI”), onderdeel van de Sinopharm Group (China), voor de gezamenlijke wereldwijde ontwikkeling van nieuwe medicijnen, te beginnen met een recombinant humane     Factor VIII voor de behandeling van hemofilie A. De preklinische ontwikkeling en productie zal volgens wereldwijde standaarden bij SIPI plaatsvinden. De klinische ontwikkeling zal gemeenschappelijk plaatsvinden, waarbij iedere partner de kosten voor de respectievelijke geografische gebieden voor haar rekening zal nemen.

Pharming verklaart dat Nederland ‘Lidstaat van Herkomst’ is overeenkomstig het geamendeerde artikel 5:25a lid 2 van de Wet op het Financieel Toezicht

Bezoek voor meer informatie de website van Pharming: www.pharming.com

Verklaringen gericht op de toekomst

Dit persbericht van Pharming Group NV en haar dochterondernemingen (“Pharming”, de “Vennootschap” of de “Groep”) kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot Pharming’s financiële projecties, marktverwachtingen, ontwikkelingen, partnerschappen, plannen, strategieën en kapitaaluitgaven.

De Onderneming waarschuwt dat dergelijke vooruitblikkende verklaringen bepaalde risico’s en onzekerheden kunnen inhouden en kunnen verschillen van de werkelijke resultaten. Risico’s en onzekerheden omvatten, zonder beperking, het effect van concurrerende, politieke en economische factoren, juridische claims, het vermogen van het bedrijf om intellectueel eigendom te beschermen, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, wijzigingen in belastingwetten of -tarieven, wijzigingen in wetgeving of boekhoudpraktijken en het vermogen om nieuwe producten, markten of technologieën te identificeren, ontwikkelen en met succes te commercialiseren.

Dientengevolge kunnen de werkelijke prestaties, positie en financiële resultaten en verklaringen van de Onderneming wezenlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die zijn uiteengezet in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. De Onderneming neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie bij te werken, welke moeten worden genomen vanaf de respectieve uitgiftedata, tenzij vereist door wet- of regelgeving.

Voor meer informatie:

Pharming Group N.V.

Sijmen de Vries, CEO, Tel: +31 71 524 7400

Robin Wright, CFO, Tel: +31 71 524 7400

LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam

Leon Melens, Tel: +31 6 53 81 64 27

E-mail: lmelens@lifespring.nl

FTI Consulting, London, Londen, VK

Julia Phillips/ Victoria Foster Mitchell, T: +44 203 727 1136

print