Skip to main content

Op onze website hebben wij twee persberichten op 7 december 2018 en op 23 januari 2019 gepubliceerd. Deze persberichten bevatten onder andere uitingen over het geneesmiddel Ruconest.

De Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame heeft in een uitspraak van 9 mei 2019 (K19.002) op grond van de CGR Gedragscode geoordeeld dat deze persberichten zijn aan te merken als reclame voor Ruconest en dat daarmee het verbod in die Gedragscode op publieksreclame voor geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn is overtreden.

De volledige uitspraak van de Codecommissie kunt u nalezen op de website van de CGR: www.cgr.nl  

Hoogachtend,

Pharming Group N.V.

Cookies: This website uses cookies Check the cookies page for more information Accept Decline