Skip to main content

Alle informatie die wordt gedeeld door Pharming Group NV en haar dochterondernemingen ('Pharming', de 'Onderneming' of de 'Groep') tijdens de looptijd en de presentatie van de 'Pharming Investor Tour 2019' kan toekomstgerichte uitspraken bevatten, waaronder maar niet beperkt tot die met betrekking tot de financiële projecties van Pharming, marktverwachtingen, ontwikkelingen, partnerschappen, plannen, strategieën en kapitaaluitgaven. De onderneming waarschuwt dat dergelijke vooruitblikkende mededelingen bepaalde risico's en onzekerheden kunnen inhouden en van de werkelijke resultaten kunnen verschillen, risico's en onzekerheden omvangen, zonder beperking. het effect van concurrerende, politieke en economische factoren, juridische claims, het vermogen van het bedrijf om intellectueel eigendom te beschermen, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, wijzigingen in belastingwetten of -tarieven, wijzigingen in wetgeving of boekhoudpraktijken en de vermogen om nieuwe producten, markten of technologieën te identificeren, omwikkelen en met succes te commercialiseren. Dientengevolge kunnen de werkelijke prestaties, positie en financiële resultaten en verklaringen van de Onderneming wezenlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die zijn uiteengezet in dergelijke toekomstgerichte verklaringen, Het Bedrijf neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie bij te werken, welke moeten worden genomen vanaf de respectieve afgiftedata, tenzij vereist door wet of regelgeving.

Cookies: This website uses cookies Check the cookies page for more information Accept Decline